Gå direkt till innehåll
Katastrofinsatsen förstärks när alltfler syriska barn är på väg över gränsen

Pressmeddelande -

Katastrofinsatsen förstärks när alltfler syriska barn är på väg över gränsen

Rädda Barnen förstärker nu sitt katastrofarbete i norra Libanon och Jordanien för att möta den ökade flyktingsströmmen av barn och familjer från Syrien. Läget är så pass allvarligt att organisationen nu öppnar sin katastroffond för att kunna möta de omedelbara humanitära behoven.

Barn är alltid särskilt utsatta i humanitära situationer och Rädda Barnen är oroade över deras situation i Syrien, där våldet har ökat senaste tiden och att barns rättigheter inte respekteras. Vi arbetar just nu med att ge stöd till de barn och deras familjer som har gått över gränsen till Libanon och Jordanien. Vi ser att barn är oroliga, rädda och i stort behov av trygghet och psykosocialt stöd, säger Mari Mörth, humanitär chef på Rädda Barnen.

Rädda Barnen arbetar nu för att de syriska flyktingbarnen ska få sin rätt till utbildning säkerställd genom att integrera dem i lokala skolor. Dessa insatser når idag fram till över 700 barn, men behoven är större än så och organisationen arbetar nu för att utöka verksamheten.

– Vi vet att barn som bevittnat extremt våld påverkas djupt - vissa barn har mardrömmar och inte kan sova, andra kanske slutar äta eller sluter sig inom sig själva. Det kan ta veckor, månader eller längre för barn att kunna återgå till ett mer normalt liv om de få vara i en trygg miljö. Det snabbaste sättet för barn att återhämta sig från extrem ångest och stress är genom att återgå till normala rutiner så fort som möjligt. Därför arbetar våra team även med trygga områden för barn att leka på, så kallade barnvänliga platser, säger Kim Zander, humanitär samordnare på Rädda Barnen och just hemkommen från norra Libanon.

Rädda Barnen har nu för avsikt att nå ännu fler utsatta barn och skapa fler barnvänliga platser i norra Libanon, med en möjlighet att också expandera till Tripoli och Bekaadalen, beroende på hur situationen utvecklar sig och hur behoven ser ut.  

Alla barn, även de i väpnade konflikter, har rättigheter och måste skyddas i enlighet med internationell rätt. Vi uppmanar alla i Syrien att skydda barn mot våld. Vi vet att när det finns häftiga strider i tätbefolkade områden – som det är i Syrien – är många av offren civila. Barn kan vara i behov av medicinsk vård, och grundläggande behov som mat och vatten. Rädda Barnen kräver att barn skyddas, och att humanitära organisationer ges obehindrat tillträde till de drabbade i landet, säger Mari Mörth, humanitär chef.

”Jag kommer aldrig att glömma hur vi flydde. Det som skrämde mig mest var när vi korsade den stora floden mellan Syrien och Libanon. Jag trodde att jag skulle drunkna eftersom vattnet var så djup. Jag trodde aldrig att skulle överleva det här.”                                                                               Amar 10 år.

För kontakt med Mari Mörth eller Kim Zander kontakta presstjänsten på 08 698 90 90.

Bakgrund:
Rädda Barnen har arbetat i Libanon i nästan 60 år, och Jordanien i över 25 år. Katastroffonden gör det möjligt att omedelbart ge stöd där det behövs. SMS:a till 72 950 och skriv KATASTROF100 och därmed skänka 100 kronor. Eller sätt in pengar på Bankgiro/Postgiro: 90 20 03-3 Ange "katastrof".

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33