Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Polisens resurser att utreda våldsbrott mot barn varierar starkt

Antalet polisanmälda misshandels- och sexualbrott mot barn under 15 år har ökat med 60 procent mellan 1994 och 2004. Det visar Rädda Barnens rapport ”Våldsbrott mot barn” - fakta om anmälningar och polisens utredningsresurser. Statistiken i rapporten är hämtad från BRÅ. Rapporten visar att polisens resurser att utreda våldsbrott varierar starkt. Antalet polisanmälningar som varje barnutredare hos polisen har att utreda skiljer sig mellan länen. En utredare i Gotlands län har 20 våldsbrott mot barn att hantera per år, medan en barnutredare i Västmanlands län har 94 utredningar per år. År 2004 polisanmäldes 11 520 fall av misstänkt barnmisshandel eller sexuella övergrepp mot barn under 15 år i Sverige. 70 procent av anmälningarna handlade om misshandel. -Hur Polisen har valt att prioritera sina resurser för att utreda våldsbrott mot barn skiljer sig kraftigt mellan olika län. Vi är oroliga för att det påverkar rättsäkerheten för barnen, säger Per-Erik Åström, handläggare för barn och våld i Sverige. Även antalet polisanmälningar om vålds- och sexualbrott mot barn varierar över landet. Sett till befolkningsmängd hade länet med högst antal polisanmälningar om misshandel mot mindre barn tre gånger fler anmälningar än länen med lägst antal. Ett stort problem är att den officiella statistiken ”gömmer” omkring 370 000 barn mellan 15-18 år. I statistiken över våldsbrott från BRÅ definieras barn endast som personer under 15 år. -Det bryter mot Barnkonventionen, som slår fast att varje person under 18 år är barn. Vi har länge lyft att det behövs mer kunskap om barn som utsätts för våld. Vi tycker att BRÅ ska redovisa alla brott mot barn. Det gäller naturligtvis även barn mellan 15-18 år, säger Per-Erik Åström. Läs hela Rädda Barnens rapport ”Våldsbrott mot barn” - fakta om anmälningar och polisens utredningsresurser på www.rb.se Rädda Barnens presstjänst: Titti Björsmo, 070- 19 00 777, 08- 698 67 34

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.