Gå direkt till innehåll
Foto: Save the Children
Foto: Save the Children

Pressmeddelande -

”Regeringen har inte tid att avvakta längre”

Rädda Barnen ser med djup oro på utvecklingen i Syrien och uppmanar regeringen att skyndsamt ta hem de svenska barnen som befinner sig i läger i nordöstra Syrien.

 Chanserna att föra barnen till trygghet minskar för varje timme. Regeringen har inte tid att avvakta längre, säger Ola Mattsson på Rädda Barnen.


Med anledning av USA:s tillbakadragande av trupper i norra Syrien ser Rädda Barnen en utveckling där norra Syrien riskerar att återigen hamna i krig. Svenska barn har behövt växa upp med IS och få uppleva en konflikt där några förlorat föräldrar och syskon samt lidit fysiska och psykologiska skador. De har lämnats på obestämd tid i otrygga läger, utan möjlighet att lämna. På plats i läger som exempelvis Al Hol fortsätter de att utsättas för våld och riskerar att förlora den normala barndom de har rätt till.

Rädda Barnen uppmanar Sveriges regering att agera skyndsamt. Vi ser en utveckling där möjligheterna att ta hem de svenska barn som befinner sig i Al Hol och Roj nu snabbt minskar drastiskt. Risken att mista kontakten och inte kunna följa upp var de svenska barnen befinner sig ökar drastiskt vid ett eventuellt krig. Samtidigt finns fler än 9 000 barn från fler än 40 olika nationaliteter i tre olika läger (Al Hol, Camp Roj och Ain Issa) som är helt beroende av humanitär hjälp. Ett avbrott i den hjälpen innebär att befolkningen, och då framförallt barnen, riskerar sina liv. Dessutom finns en uttalad risk att människor på plats kan komma att ansluta sig till IS igen. Därför krävs ett internationellt samarbete för att säkerställa att medborgare från andra nationaliteter har möjlighet till att återvända till sina hemländer.

– Chanserna att föra barnen till trygghet minskar för varje timme. Regeringen har inte tid att avvakta längre, säger Ola Mattson.

Sent igår kväll uttalade regeringen sig om de barn och deras föräldrar som befinner sig i området. Regeringen menar att misstänkta IS-anhängare ska straffas på plats och att de fortsätter att arbeta med att ta hem de svenska barnen. 8 maj 2019 sade statsministern Stefan Löfven att det varken finns svensk eller internationell lagstiftning som gör det lagligt att separera barn från sina föräldrar

– Vi ser med oro hur regeringen kommer med olika svar på om barnen ska få komma hem med sina föräldrar, säger Ola Mattsson.

I nuläget finns det 1,6 miljoner människor i behov av humanitärt stöd i området, inklusive 650 000 som fördrivits på grund av kriget. All grundläggande hjälp i form av mat, rent vatten, sjukvård, utbildning och skydd måste regelbundet ges till alla civila, annars riskerar vi att ytterligare en humanitär katastrof utvecklas.

– Vi är djupt oroade för de hundratusentals personer som befinner sig i nordöstra Syrien och uppmanar därför samtliga militära parter på marken att säkerställa att deras agerande inte påverkar civila, säger Sonia Khush, chef för den syriska responsen. 

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30

Relaterat material