Gå direkt till innehåll
Sociala skyddsnätet för barn: stora kommunala skillnader

Pressmeddelande -

Sociala skyddsnätet för barn: stora kommunala skillnader

Rädda Barnen har i en ny nationell kartläggning undersökt det förebyggande stödet för barn och unga i utsatta situationer. Resultaten visar stora skillnader mellan kommuner och mellan stadsdelar. Rädda Barnen vill se en lagstiftad garantinivå för det sociala skyddsnätet för barn. I garantinivån ska det ingå familjecentraler, ungdomsmottagningar, en väl fungerande elevhälsovård och en uppsökande socialtjänst med stödgrupper och krissamtal.

-  Så länge det inte finns någon lag som reglerar utbudet i det förebyggande arbetet och det tidiga lättillgängliga stödet, så riskerar det som ingår i garantinivån att läggas ner när kommunen eller stadsdelen behöver spara. Familjecentralen som har kommit och gått i Husby under åren är bara ett av många exempel, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Antalet familjecentraler, antalet ungdomsmottagningar och antalet stödgrupper är fler nu än när föregående rap­port presenterades 2009. Men de saknas fortfarande på många håll i landet. En tredjedel av de svarande kommunerna har ingen uppsökande socialtjänst. Krissamtal fattas i mellan 15 och 35 procent av kommunerna som svarat, beroende på vilken problemgrupp det handlar om.

Kartläggningen visar även att ingen av kommunerna levde upp till psykologförbundets rekommendationer om högst 500 elever på en heltidstjänst. Antalet elever per skolpsykolog och kurator varierar stort mellan olika kommuner och stadsdelar.

-  Vi vill ha ett samhälle som fångar upp barn som far illa. Och födelseort får inte vara avgörande för barns och ungas möjligheter i livet. Om alla delar i det som vi kallar garantinivå uppfylls, blir det möjligt att nå barn och föräldrar som annars inte skulle ha sökt stöd – och framför allt att nå dem innan problemen blivit alltför stora, säger Agneta Åhlund.

”Förebyggande arbete är inte obligatoriskt så det är alltid det som skärs ner.”
” Socialtjänstens myndighetsutövning är lagstadgad så den kunde han inte dra in på.”
(Anställda inom socialtjänsten i enkäten)

Om enkäten
Enkäter har skickats till alla kommuner och stadsdelar, samt till landstingen. 69 procent av kommunerna och stadsdelarna och 75 procent av landstingen besvarade enkäten.

Rädda Barnens krav
En (i Socialtjänstlagen) lagstiftad garantinivå för förebyggande arbete och tidigt lättillgängligt stöd för barn i utsatta situationer. De tjänster som ska finnas i samtliga kommuner och stadsdelar är:
- Ungdomsmottagningar
- Familjecentraler
- Fungerande och tillgänglig elevhälsovård
- Uppsökande socialtjänst som erbjuder stödgrupper och krissamtal

För mer information eller för intervju med Agneta Åhlund, kontakta Rädda Barnens presstjänst: 08-698 90 90, press@rb.se eller @raddabarnen @lovisaagren på Twitter.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.