Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stora kunskapsbrister om barn bland studenter på socialhögskolorna

Tre av fyra studenter menar att de saknar tillräcklig utbildning för att kunna arbeta med barn i utsatta situationer och erbjuda dem tillräckligt med hjälp och stöd, det visar Rädda Barnens undersökning ”Inga barn på schemat – blivande socionomer om beredskapen att möta barn som far illa”. Den har gjorts bland studenter som läser sista året på socionomutbildningen på tre orter; Stockholm, Örebro och Göteborg. I undersökningen säger en tredjedel av studenterna att de inte har fått någon kunskap om våld mot barn, och de som uppger att de fått kunskap menar att den var sporadisk och grundläggande. Endast 12 procent av studenterna anser att de fått tillräcklig kunskap om samtalsmetodik för att kunna samtala med barn som de misstänker far illa. Två tredjedelar av studenterna anser att de inte fått tillräcklig kunskap om barnets rättigheter. - Socialtjänsten spelar en avgörande roll för barn som far illa. Många barn utsätts för våld på grund av att föräldrastödet brister. Därför är det viktigt att personerna som möter de här barnen har kunskap om barn i utsatta situationer och har möjlighet att se signaler om att ett barn inte mår bra. Det kan vara livsavgörande för barnet, säger Carolina Överlien våldssamordnare, Rädda Barnen. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa. Socialstyrelsen har nyligen lagt fram förslag för att tydliggöra kompetenskraven på de personer som arbetar med ärenden rörande barn och unga i socialtjänsten. - Om förslaget ska få något genomslag måste högskoleutbildningen för socionomer förändras. Kurser som rör barns utsatthet och hur man samtalar med ett barn man misstänker far illa ska vara obligatoriska för alla blivande socionomer. Det är viktigt att landets kommuner avsätter tid och resurser för att vidareutbilda och stärka socialtjänstens förmåga att skydda och stödja barn som far illa, säger Carolina Överlien. Läs Rädda Barnens undersökning ”Inga barn på schemat – blivande socionomer om beredskapen att möta barn som far illa” på www.rb.se Rädda Barnens presstjänst: Titti Björsmo 070- 19 00 777, 08- 698 67 34

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.