Gå direkt till innehåll

Ämnen: Frivilligarbete

Rädda Barnen: Stor majoritet i riksdagen för starkare barnskydd i vårdnadstvister

Rädda Barnen: Stor majoritet i riksdagen för starkare barnskydd i vårdnadstvister

Rädda Barnen har genom en enkät ställt frågor till riksdagspartierna om barns rättigheter i processer som rör vårdnad, boende och umgänge. Resultatet visar att samtliga riksdagspartier anser att lagstiftningen bör ses över för att synliggöra barnen mer, samt för att skydda barn från umgänge med en våldsutövande förälder. Samtliga partier förutom Moderaterna anser även att en utredning bör tillsätt

Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Rädda Barnen avstyrker alla förslag i betänkandet. Rädda Barnen anser, i linje med FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté), att alla stater bör avskaffa barnfängelser. Därför bör Sverige inte heller införa barnfängelser. Rädda Barnen anser också att varken Kriminalvården eller SiS ,i sin nuvarande form, är lämpliga att vara huvudansvariga för verkställighet av ett frihetsber

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Den 20 november presenterade regeringen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat ska förslag om fotboja för barn utredas, hur påföljden ungdomsövervakning kan utvidgas och om man ska få låsa rum på SiS nattetid.Rädda Barnen ser med mycket stor oro på hur barn rekryteras till organiserad brottslighet för att utnyttjas och begå grova brott.

Rädda Barnen kommenterar Högsta Domstolens beslut i den så kallade ”snippa-domen”

Rädda Barnen kommenterar Högsta Domstolens beslut i den så kallade ”snippa-domen”

I februari i år kom en dom från Hovrätten för Västra Sverige, som blev mycket uppmärksammad. Tingsrätten hade dömt en man till fängelse för våldtäkt mot barn, då barnet hade beskrivit hur mannen fört upp ett finger i flickans snippa. Hovrätten valde att fria mannen, då den inte ansåg det bevisat vad flickan menat med ordet ”snippa” och därmed kunde inte våldtäkt bevisas.

Rädda Barnens ordförande Maria Schillaci läser upp det uttalande som antogs av organisationens medlemsrörelse under helgens verksamhetskonferens i Halmstad.

Barn har rätt att leva utan våld och otrygghet i sin vardag - Rädda Barnen vill se kraftsamling nu!

Under helgen samlades Rädda Barnens medlemsrörelse för verksamhetskonferens i Halmstad. Deltagarna på plats antog ett uttalande, som uppmanar till kraftsamling mot det våld och otrygghet som eskalerat i Sverige. Barn har rätt till trygghet. Nu behövs därför fler initiativ, fler aktörer som agerar, ökad samverkan och brett politiskt ledarskap med kraftfulla satsningar på grundläggande välfärd.

Rädda Barnen svarar på remiss: SOU 2022:79 En uppväxt fri från våld

Rädda Barnen svarar på remiss: SOU 2022:79 En uppväxt fri från våld

Rädda Barnen har svarat på remiss av utredningen En uppväxt fri från våld. Utredningen har förslagit en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen har länge efterfrågat detta och välkomnar därför utredningen och ser det som positivt att det nu finns förlag på en nationell samlad strategi för att bekämpa våld.

It is estimated that there are between 500 and 1000 children held in Israeli military detention each year.

Stripped, beaten and blindfolded: new research reveals ongoing violence and abuse of Palestinian children detained by Israeli military

Ramallah, 10 July –Palestinian children in the Israel military detention system face physical and emotional abuse, with four out of five (86%) of them being beaten, and 69% strip-searched, according to new research by Save the Children. Nearly half (42%) are injured at the point of arrest, including gunshot wounds and broken bones. Some report violence of a sexual nature and some are transferred t

Stärk barns rätt till en trygg barndom- fri från våld

Stärk barns rätt till en trygg barndom- fri från våld

Det dödliga våldet kräver givetvis polisiära insatser, polis och rättsvårdande myndigheter behöver förutsättningar att utreda grova brott. Men frågan är bredare än så. Frågan är också barnrättslig, och handlar om alla barns rätt till likvärdiga trygga uppväxtvillkor, fritt från våld. Rädda Barnen ser därför med stor oro på frånvaron av politiska förslag som på riktigt säkerställer just detta.

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar, men många barn får vänta betydligt längre än så. Under perioden 2018 till 2022 har mer än vart tredje barn fått vänta mer än 90 dagar på beslut om åtal, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Trots att många barn får vänta länge, är det dessutom färre förundersökningar som leder till åtal.

Rädda Barnen och Bris kommenterar att regeringens förslag om ytterligare skärpta straff för vapenbrott saknar en barnrättslig analys.

Bris och Rädda Barnen: Regeringen behöver tänka längre än straffskärpningar

Idag har Ekot rapporterat om att sprängningar drabbar barn, och riskerar att påverka såväl barns psykiska som fysiska hälsa. Samtidigt går regeringen ut i en pressträff och presenterar förslag som handlar om ytterligare skärpta straff för vapenbrott och understryker deras andra initiativ såsom förslag om visitationszoner. Det dödliga våld som sker drabbar många människor, inte minst barn, och mång

Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Åtstramad anhöriginvandring ger sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter

Rädda Barnen har fått möjlighet att kommentera regeringens förslag Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Rädda Barnen är överlag kritisk till de förslag som framförs, då de innebär sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter enligt barnkonventionen. Det är utifrån bestämmelserna i barnkonventionen och vår

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.