Pressmeddelande -

Carin Jämtin i hearing om Slussen på Moderna Museet i morgon, tisdag

                 

                   Hearing om Slussen med sakkunniga och stadens politiker:

Carin Jämtin (S), Erik Slottner (KD), Åke Askensten (MP), Ulf Fridebäck (FP) och Maria Hannäs (V) har redan tackat ja.

                                               Slussens framtid

                                        Moderna Museet, Skeppsholmen

                                                     Auditoriet

                                        Tisdagen 1 juni kl 18.00 – 20.00

 

 Politiker från höger till vänster har visat en vilja att lyssna på kritiken mot detaljplaneförslaget för Slussen. Ett kvarter kan tas bort, andra eventuellt sänkas.

Men problemen med trafikapparaten, exploateringsgraden och stadsbilden är inte lösta.Staden vill snabba på beslutsprocessen. All kunskap måste upp på bordet!

Vilka problem är det egentligen som skall lösas när Slussen byggs om? Vilka nya problem skapar detaljplaneförslaget?

                                      Samtalsledare: Birgitta Elfström

                                             med eldunderstöd av

                         Bengt O.H. Johansson, professori bebyggelsehistoria

                                            Fri entré – kom i god tid!

Arrangörer: Café Blomgruppen* i samarbete med Arkitekturmuseet och med stöd av Riksantikvarieämbetet och Samfundet S:t Erik.

*en diskussionsgrupp bestående av arkitekter, byggnadshistoriker, kulturdebattörer m. fl.

Filmning har undanbetts av arrangören.

Kontaktpersoner:

Bengt OH Johansson, professor em bengt.oh.johansson@telia.com tel 0702 31 99 02.

Helena Friman, kulturhistoriker hfriman@telia.com tel 0707 71 61 30.

Karin Lidmar, arkitekt SAR/MSA karin.lidmar@bostadslaget.se tel 0704 67 86 98.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • arkitektur
  • bevara kulturarv
  • estetik
  • demokrati
  • rädda slussen
  • politik
  • stadsplanering


Se ovan.