Gå direkt till innehåll
Christer Ängehov, Förbundsdirektör/Chief Executive Officer.
Christer Ängehov, Förbundsdirektör/Chief Executive Officer.

Pressmeddelande -

Ombyggnadsplan för Vallby brandstation

Utifrån en säkerhetsskyddsanalys och krav på bättre arbetsmiljö behöver Vallby brandstation byggas om och anpassas till en modern arbetsplats som också är bättre skyddad. Ytskiktsrenovering och ombyggnaden beräknas att bli klart under 2022. I ombyggnaden är ambitionen att även inrymma lokaler för Regionens ambulanser för västra delen av Västerås.

– Det vore en stor vinst för bägge parterna om Region Västmanland beslutar att samlokalisera sin ambulansstation tillsammans med oss. Ett dagligt utbyte mellan våra verksamheter skulle underlätta och förbättra vårt arbete ute på skadeplatser. Känner vi varandra så gör vi också ett bättre jobb tillsammans, berättar vår förbundsdirektör Christer Ängehov.

Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterat material

Medlemskommunerna är Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping.

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) bildades den 1 januari 2001 genom att Västerås Brandkår och Surahammars Räddningstjänst gick ihop. Den 1 januari 2004 utökades förbundet genom att Hallstahammars Räddningstjänst gick med.

Vi fortsätter att växa! Sedan 1 januari 2021 driver sex kommuner räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund då Västra Mälardalens räddningstjänst och RTMD gick samman. Medlemskommunerna är nu Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping.

Om Räddningstjänsten Mälardalen
- Består av 3 distrikt.
- 80 heltidsbrandmän.
- 140 deltidsbrandmän.
- 40 Administration, service, chefer och tjänstemän.

Räddningstjänsten Mälardalen
Vallbyleden 9
721 87 Västerås
Sverige