Pressmeddelande -

Äldre kvinnor drabbas oftare av skador

Räddningsverket 2008-11-11 Kontaktperson: Karin Viklund
www.raddningsverket.se


Rättelse: Resultatet i aktuell rapport finns inte publicerad i statistikverktyget IDA. Denna version är den som gäller.

Att äldre människor är kraftigt överrepresenterade i den svenska olycks- och skadestatistiken har varit känt länge.En ny studie, Skador bland äldre personer i Sverige, visar att 70 procent av olyckorna inträffar i den egna bostaden, i särskilda boenden, på sjukhem eller sjukhus. Den helt dominerande orsaken bakom dessa olyckor är fall och det är oftast kvinnor som drabbas.


Ofta är det till synes banala saker som olyckligt utformade och placerade möbler, trösklar, mattkanter samt hala golv som orsakar olyckshändelserna. Själva kroppsskadan orsakas oftast av hårda golv och annat underlag.
De som tror att fallolyckorna sker från trappstegar och stolar tror fel. Sådana händelser är ovanliga. Den vanligaste fallolyckan beror på att man snubblar, halkar eller snavar under en helt vanlig förflyttning.
Utomhus är is och snö orsak till många olyckshändelser. Nästan 20 procent av äldres olyckor sker på gångbanor, trottoarer och liknande. En effektiv snö- och halkbekämpning är därför utomordentligt viktigt, och dessutom av stor vikt för att öka äldres rörelsefrihet.
Med ökade kunskaper och en ökad medvetenhet om vardagens riskfaktorer - både bland de äldre själva, bland anhöriga och vårdpersonal samt inte minst bland arkitekter, inredare, möbel- och golvtillverkare med flera - skulle hemmiljön kunna göras betydligt säkrare och antalet olyckor minskas kraftigt.
Studien har gjorts av Räddningsverkets nationella centrum för lärande från olyckor (NCO) i samarbete med Kunskapscentrum för äldres säkerhet i Karlstad och presenteras vid den nationella skadekonferens som inleds i Borås på onsdag.


Kontaktpersoner:
Jan Schyllander, telefon: 070-616 19 70
Läsmer på www.raddningsverket.se

Ämnen

  • Politik