Pressmeddelande -

Ny statistik visar: Bränder i hotell och pensionat ökar mestBränder i allmänna byggnader fortsätter att öka. Till allmänna byggnader hör bland annat, restauranger och danslokaler samt skolor och vårdbyggnader. Ökningen var drygt två procent jämfört med 2006. Den antalsmässigt största ökningen stod hotell och pensionat för. 125 av räddningstjänstens insatser gällde hotell och pensionat, under 2006 gjordes 90 insatser. Antalet bränder i restauranger och danslokaler är konstant, 148 bränder för både 2006 och 2007. Under de senaste åren märks dock en svag ökning av bränder i denna typ av lokaler. Det visar rapporten Räddningstjänst i siffror 2007, som nu finns tillgänglig i tryck och på Räddningsverkets webbplats www.raddningsverket.se Färre bränder i skolan
Skolan är den allmänna byggnad som drabbats av brand flest gånger under 2007. Förra året ryckte räddningstjänsterna i landet ut till sammanlagt 439 skolbränder, vilket är en minskning med 13% i jämförelse med 2006. Huvudorsaken är att de anlagda bränderna överlag var färre än året innan. Men anlagda bränder i skolor är fortfarande ett stort problem i jämförelse med övriga Norden. Vad innehåller statistiken
Räddningstjänst i siffror 2007 är den tolfte årsrapporten med beskrivande statistik om den svenska räddningstjänstens insatser och utformning. Statistiken bygger på uppgifter som kommunal och statlig räddningstjänst lämnat till Räddningsverket. Uppgifterna kompletteras med statistik från Statistiska centralbyrån, Sveriges Försäkringsförbund, Vägverket, Svenska Livräddningssällskapet och uppgifter från länsstyrelsernas tillsynsverksamhet. Statistik för respektive kommun finns på www.raddningsverkets.se/ida
Kontaktpersoner:
Ulrika Hedman, statistiker, 0586-71 32 19
Björn Johansson, handläggare Tillsyn, 054-13 52 37 Läsmer på www.raddningsverket.se

Ämnen

  • Kriser, tillbud