Pressmeddelande -

Räddningsverket skickar experter till Bangkok för stöd till FN:s Burma-insatser

Räddningsverket 2008-05-08 Kontaktperson: Mats Oscarsson www.raddningsverket.se Räddningsverket skickar ikväll tre experter till Bangkok. Experternas uppgift är att stödja FN-organet OCHA i bedömningarna av hjälpbehovet i Burma. I uppgiften ingår också att bedöma och förebereda för ytterligare svenska insatser. De tre experterna är; Lars Johansson, humanitärt bistånd, Karlstad, Christian Di Schiena, strategisk koordinator, Kristinehamn och Leif Jönsson, miljöfrågor, Karlstad. För ytterligare information kontakta presschef Mats Oscarsson, 070-321 88 73. Läs mer på www.raddningsverket.se

Ämnen

  • Politik