Gå direkt till innehåll
Filippinerna: 3 månader efter tyfonen Haiyan har medlemmarna i EAA tillsammans samlat in 2 miljarder kronor

Pressmeddelande -

Filippinerna: 3 månader efter tyfonen Haiyan har medlemmarna i EAA tillsammans samlat in 2 miljarder kronor

Den totala summan som den internationella samarbetsorganisationen Emergency Appeals Alliance (EAA) har samlat in uppgår till 2 miljarder kronor. Organisationerna har redan betalat ut 730 miljoner kronor till projekt i Filippinerna. 

Medlen har samlats in i 8 länder efter appeller som medlemmarna i EAA har lanserat tillsammans med de nationella TV-kanalerna som SVT, BBC, ARD (Tyskland) och SSR (Schweiz) eller i samarbete med privata TV-stationer som Sky i Italien och BellMedia i Canada.

Delar av de insamlade medlen användes omedelbart för att finansiera akut nödhjälp under de första tre månaderna: t ex livsmedel, filtar och kokkärl. Finansiering har även gått till hälsoprojekt (mediciner, sjukvård, vaccinationer), samt för att förbättra vatten-, sanitets- och hygienförhållanden, tillfälliga boenden, skydd av utsatta barn och inkomstgenererande projekt.

Över 600 miljoner kronor har reserverats för återuppbyggnadsprojekt på längre sikt, både för att stödja den lokala ekonomin och industrin (rehabilitering av kokosnötsodlingar, stöd till fiske och stöd till småföretag) samt för reparation av hus, medicinska faciliteter, skolor och andra samhällsfunktioner.

Projekten genomförs av operationella partnerorganisationer som varierar från land till land, bland annat Röda Korset, Rädda Barnen, World Vision, Plan och Läkare utan gränser (alla organisationer får inte stöd i alla länder).

Arbetet på plats utförs i nära samarbete med nationella och lokala myndigheter och samordnas med FN-organens arbete på plats. Lokalbefolkningen deltar aktivt i arbetet och har visat en otrolig förmåga till återhämtning efter katastrofen.

För mer information, kontakta Per Byman, generalsekreterare för Radiohjälpen och ordförande i EAA: 073/534 0777 eller e-mail: per.byman@svt.se

The Emergency Appeals Alliance (EAA)

EAA är en sammanslutning av åtta organisationer i åtta länder som genomför gemensamma insamlingar vid humanitära katastrofer. Radiohjälpen representerar Sverige i alliansen och övriga medlemmar är AGIRE (Italien), Aktion Deutschland Hilft (Tyskland), Consortium 1212 (Belgien), Disaster Emergency Committee (Storbritannien), Humanitarian Coalition (Canada) och Chaîne du Bonheur/Glückskette (Schweiz). I Nederländerna är Samenwerkende Hulporganisaties/Giro 555 en associerad medlem. Medlen som samlas in i varje land fördelas sedan till olika partnerorganisationer som genomför humanitära projekt i de berörda områdena. De flesta EAA-medlemmarna samarbetar nära med nationell TV (public service) för att öka effektiviteten och nå ut till allmänheten.

För mer information, kontakta Per Byman, ordförande EAA, 073/534 0777 eller e-mail: per.byman@svt.se

Detta pressmeddelande skickas ut samtidigt i alla åtta länder som medverkar i EAA.


Ämnen

Taggar


Radiohjälpens uppgift är att förmedla kunskap och skapa förståelse och solidaritet med behövande. Genom samverkan med det övriga ideella Sverige har Radiohjälpen här en unik roll. Radiohjälpen är en stiftelse som drivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens uppdrag är att "samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitära ändamål".

Presskontakt

Kristina Henschen

Kristina Henschen

Presskontakt Generalsekreterare Chef 08-7843620

Relaterat material