Skip to main content

Rädda liv och lindra nöd vid klimatrelaterade katastrofer

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 06:45 CET

Linnea Henriksson, Lina Hedlund och David Sundin leder Melodifestivalen och medverkar i Radiohjälpens insamling.

Klimatets förändringar har redan förödande konsekvenser på många platser i världen. Brist eller för mycket nederbörd, kraftiga oväder eller oväntat höga temperaturer orsakar bland annat översvämningar, bränder och jordskred.

FNs klimatpanel IPCC befarar att klimatet kommer att fortsätta förändras. Det är vi människor som sannolikt bidrar till förändringarna. Att bromsa in klimatförändringarna kräver både kraftfulla beslut och konkreta åtgärder. Ökade sjukdomar och fler naturkatastrofer kan vara några av konsekvenserna av det förändrade klimatet.

Radiohjälpens insamling riktas därför mot de människor som drabbas av det förändrade klimatet, och är en fråga som engagerar Lina Hedlund, David Sundin och Linnea Henriksson som leder Melodifestivalen i år och medverkar i Radiohjälpens appell.

”Radiohjälpen ger stöd till många projekt runt om i världen där människor drabbas av klimatförändringarna”, säger David Sundin. ”Var med och rädda liv.”

Runt om i världen tvingas människor bort från sina hem på grund av klimatförändringarnas konsekvenser. Miljontals har redan fördrivits. Världsbanken varnar för att mer än 140 miljoner människor kan vara i migration på grund av klimatet om 30 år.

”Förändringarna slår hårdast mot de redan fattigaste regionerna i världen. Stöd Radiohjälpen genom att swisha 90 1950 6. Märk din betalning ”hopp”, säger Linnea Henriksson.

Vad säger FNs klimatpanel?

Rapporter från FNs klimatpanels IPCC finns på svenska hos den svenska kontaktpunkten SMHI: www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc](https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc 

Sammanfattningsvis konstaterar FNs klimatpanel IPCC bland annat att haven blir varmare och som följd rubbas ekosystemen. Det marina livet påverkas. Istäcken och glaciärer smälter och bidrar till förhöjda havsnivåer. Permafrosten tinar och frigör växthusgasen metan. Tillgången på mat och vatten påverkas negativt, särskilt i arktiska områden och höga bergsområden. Risken för mat- och vattenburna sjukdomar samt undernäring ökar. Risken för naturkatastrofer är överhängande, till exempel bränder, jordskred, laviner och översvämningar.

Radiohjälpens projekt 

Exempel på projekt som Radiohjälpen stödjer kring klimatrelaterade naturkatastrofer:

Arbete mot vattenburna sjukdomar efter cyklonerna i sydöstra Afrika.

Den 14 mars 2019 slog cyklonen Idai mot flera länder och ökade en enorm förödelse, dödstal och miljontals drabbade människor. Efter det kom ännu en cyklon. FNs generalsekreterare kopplade det kraftiga ovädret till klimatförändringarna. Radiohjälpen stödjer Läkare utan Gränsers arbete mot kolera.

Vård och näring i Indonesien.

I Indonesien drabbas barn av undernäring på grund av oregelbundna regnperioder. Brist på rent vatten sprider sjukdomar. Tack vare ditt stöd till Radiohjälpen bidrar till att ge barn hälsovård och näringsriktig mat genom Islamic Relief.

Motståndskraft vid översvämningar i Bangladesh floddelta.

Enligt FN är Bangladesh ett av de länder i världen som är mest sårbara för klimatförändringar, och minst förberedda på effekterna av ökande havsnivåer, extremväder eller brist på mat. Genom att exempelvis utveckla varningssystem och höja kunskapen stödjer Radiohjälpen lokalsamhällens motståndskraft på plats, i samarbete med Röda Korset.

Radiohjälpens uppgift är att förmedla kunskap och skapa förståelse och solidaritet med behövande. Genom samverkan med det övriga ideella Sverige har Radiohjälpen en unik roll. Radiohjälpen är en stiftelse som drivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens uppdrag är att "samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitära ändamål".