Skip to main content

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2012

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 08:00 CEST

Fördjupa långsiktighet
För att ge de utvalda Ragnar Söderbergforskare i medicin en stabil plattform och möjligheten att helhjärtat fokusera på sin forskning istället för att ägna en stor del av sin tid åt att jaga finansiering har stiftelsen utformat en utlysning som erbjuder femåriga anslag. På så sätt ges forskarna möjligheten att snabbt komma igång med sitt projekt och expandera sin forskargrupp. 

Yngre forskare
Någon har sagt att när den disputerade forskaren har genomfört sin tid som postdoktoral forskare, står han eller hon inför graven. Det är nu det gäller att presentera de originella idéer som håller för att bygga en självständig forskargrupp. Här sker en legitim sållningsprocess. Tillräckligt många måste dock ges möjlighet att ”hoppa över graven” för att överleva. Det här lanserade forskarprogrammet ger en sådan möjlighet.

Forskningspropositionen
Utbildningsminister Jan Björklund har vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att satsa på unga forskare, något som han skulle återkomma till vid presentationen av regeringens nya forskningsproposition. När regeringen vällovligt väljer att satsa 50 miljoner på unga forskare, inom samtliga fält, satsar Ragnar Söderbergs stiftelse över 64 miljoner, bara inom medicin.

Öppen ansökningsperiod
Alla som uppfyllt grundkraven och varit intresserade har haft möjlighet att ansöka, utan nomineringsförfarande. På det sättet har forskare från alla håll fått chansen att visa framfötterna och vår förhoppning är att vi därigenom premierar en utveckling i forskarvärlden. Alla 181 inkomna ansökningar har utvärderats av en sakkunniggrupp där Carl-Henrik Heldin, vice ordförande för European Research Council, varit ordförande.

Åtta Ragnar Söderbergforskare i medicin
Ragnar Söderbergs stiftelse presenterar nu efter en noggrann utvärdering åtta forskare som får anslag om åtta miljoner kronor fördelat på fem år. De forskare som därmed kan titulera sig Ragnar Söderbergforskare i medicin är:

Olov Andersson, Karolinska Institutet
Marie Carlén,
Karolinska Institutet
Maria Kasper,
Karolinska Institutet
Marie Lagerquist,
Göteborgs universitet
François Lallemend,
Karolinska Institutet
Mia Phillipson,
Uppsala universitet
Camilla Svensson,
Karolinska Institutet
Lisa Westerberg,
Karolinska Institutet

Firas på Fotografiska
Ikväll hålls ett event för att fira forskarna på Fotografiska i Stockholm med Karin Adelsköld som konferencier. Det blir en tillställning där forskarnas och stiftelsens familjer och vänner deltar.

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Bifogade filer

PDF-dokument