Pressmeddelande -

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017

Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar i år anslag om 40 miljoner kronor till fem framstående unga forskare i medicin.

Efter en noggrann peer review-process med några av landets främsta forskare som sakkunniga har fem unga forskare i medicin idag beviljats anslag. Huvudkriterier vid bedömningen är vetenskaplig kvalitet, forskarens kompetens samt potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och bli en engagerad forskningsledare. Dessa fem kan nu ställa sig i skaran av totalt 38 Ragnarforskare i medicin. 

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2017 är:

Henrik Boije
Uppsala universitet

Henrik Boije vill förstå hur ryggmärgens nervcellkretsar är organiserade för att kunna växla mellan olika former av rörelsemönster, till exempel smyga, gå och springa. Därför studerar han en särskild grupp av nervceller, Dmrt3-neuronen, och har som modellsystem valt zebrafisk. På sikt kan forskningen bidra till att förstå vilken roll nedbrytning av nervkretsar har i traumatiska skador och degenerativa sjukdomar.

Carmen Gerlach
Karolinska Institutet

Carmen Gerlach utforskar immunförsvaret och en speciell typ av immunceller, CD8 T-celler, som är särskilt bra på att skydda oss mot infektioner och cancer. Hon är särskilt intresserad av att förstå hur den variation av CD8 T-celler som finns kan uppkomma. Den kunskapen kan sedan användas för att designa mer effektiva vacciner och immunterapier.

Kaska Koltowska
Uppsala universitet

Kaska Koltowska undersöker det lymfatiska kärlsystemet som bland annat är viktigt för vårt immunförsvar och för att hjälpa kroppen att hålla sin vätskebalans. Hon vill i synnerhet förstå hur tillväxten av det lymfatiska kärlsystemet regleras. På sikt kan resultaten bidra till att hitta nya målmolekyler för läkemedel.

Magdalena Paolino
Karolinska Institutet

Magdalena Paolino studerar ubiquitinering som är en process som styr många viktiga skeenden i cellen. Framför allt intresserar hon sig för dess roll för tarmens stamceller. Resultaten från projektet kan hjälpa oss att förstå hur den ständiga föryngringen av tarmens slemhinna går till, men också att förstå uppkomsten av tarmcancer.

Björn Reinius
Karolinska Institutet

Björn Reinius studerar kvinnans två könskromosomer, X-kromosomerna, och hur den ena av dem alltid stängs av i kvinnors celler. Han vill förstå hur det går till i detalj, både i olika vävnader och i olika celltyper. Den kunskapen kan lära oss om grundläggande processer som styr våra geners aktivitet, men också bidra till att förstå sjukdomar som beror på en felaktig reglering av X-kromosomen.

Läs mer om samtliga forskare på stiftelsens hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kategorier

  • unga forskare
  • anslag
  • ragnar söderbergforskare i medicin
  • stiftelse
  • medicin
  • ragnar söderbergs stiftelse
  • forskning

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Kontakter

Kjell Blückert

Presskontakt VD, Ragnar Söderbergs stiftelse 0727-40 39 51