Pressmeddelande -

Raire Invest AB växlar upp med sikte på expansion

RAIRE Invest AB äger och driver bland annat varumärket Raise Reach™ och Aktiebladet.se. Bolaget har under föregående år drivit verksamheten som en start-up i syfte att testa plattformen och etablera ett brett nätverk av marknadskontakter. Styrelsen har nu beslutat att ta nästa steg i utvecklingen mot expansion och har därav utsett entreprenören Thony Norelli till VD i bolaget att efterträda Mattias Ahlberg.

Tanken bakom RaiseReach™ är att kombinera traditionell Corporate Finance med högteknologiska Fintec-lösningar på ett nytänkande sätt. Till skillnad mot traditionella Corporate Finance-bolag arbetar Raire Invest mer integrerat i kundrelationerna och använder aktivt bolagets omfattande nätverk inom branschen. Fokus ligger på Skandinavien och Baltikum men arbetsfältet är hela världen där resurser, nätverk och kunder finns etablerade.

Mattias Ahlberg har lagt grunden för bolaget och när han nu avgår som VD har styrelsen beslutat att entreprenören och huvudägaren Thony Norelli tar över VD-rollen med uppdraget att expandera verksamheten med fokus på försäljning. Tidigare har meddelats att Raire Invest rekryterat Erik Hedin som Chief Operating Officer (COO).

Raire Invest har idag bl a uppdraget att genomföra det innovativa bolaget Blockhomes emission som igår tillkännagav pågående samtal om ett projektsamarbete med Energiministeriet i Burundi. Projektet ska förse landsbygden i Burundi, Östafrika, med förnyelsebar energi, tillgång till internet och anpassade bostäder.

Raire Invest kommer att fortsätta utveckla tidningen ”Aktiebladet”, som har blivit mycket eftertraktad bland aktieägare och andra intresserade, till en ledande digital publikation med omvärldsnyheter även relaterade i ur ett historiskt perspektiv. Bolaget har tidigare rekryterat den internationellt erfarna journalisten och dokumentärfilmaren Peter Rinaldo till sitt redaktionsteam för Aktiebladet.

"Bolag genomgår utvecklingsfaser från affärsidé, start-up till expansion. Mattias Ahlberg har under sin ledning av bolaget byggt upp en stabil och innovativ plattform att nu vidareutveckla och marknadsföra både nationellt och internationellt. Bolaget förstärker därav organisationen för en expansionsfas och utser Thony Norelli till VD. Han har en dokumenterad gedigen branscherfarenhet och projektbakgrund samt intresse för omvärldsförändringar. Det senare en viktig egenskap för att även fortsatt utveckla Aktiebladet till en ledande digital publikation.” – Peter Wittsten, Styrelseordförande

Ämnen

 • Ekonomi

Kategorier

 • raire invest
 • raise reach
 • marknadsnotering
 • styrelsemöte
 • beslut
 • organisation
 • nyemission
 • emission
 • vd
 • börsen

RAIRE Invest AB (publ) bedriver inte finansiell rådgivning eller annan tillståndspliktig verksamhet. RAIRE Invest AB (publ) är en finansiell kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster relaterade till IR, PR, kommunikation och nätverksbaserad finansiering (crowd funding). RAIRE Invest AB (publ) är inte mottagare eller förmedlare av de transaktioner som sker mellan konsumenter och bolagets kunder.

Relaterat innehåll