Skip to main content

Skall kommunen bry sig om den digitala utvecklingen?

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2019 08:00 CEST

Varför denna undersökning?

De, ofta kommunalt ägda stadsnäten gör att Sverige har en världsunik situation när det gäller ägande av fibernät för digital kommunikation. Det är en anledning till att vi hr tagit reda på mer om ägarnas inställning till den viktiga infrastrukturen för den digitala kommunikationen.

Till skillnad från många andra länder har vi fibernät, både offentligt och privat ägda, som är öppna och fungerar som en plattform för tjänsteleverantörer. Det ger dessa nät en möjlighet att fungera som en samhällsnytta. På ett liknande sätt som vi ser inom annan infrastruktur, t.ex. vägnätet. Dessa, öppna, näts framgångar med höga anslutningssiffror av både privata- och företagskunder gör att deras agerande idag kommer att ha avgörande betydelse för den pågående och accelererande digitaliseringen av samhället. Och att det är väsentligt, ur fler aspekter, framgår tydligt bl.a. genom den nya säkerhetslagen och inte minst vad som sägs om en hållbar och inkluderande infrastruktur i Agenda 2030.

  • -Vem styr över den digitala infrastrukturen?
  • -Hur viktig är den digitala infrastrukturen?
  • -Vilket ansvar har kommunerna?
  • -Vad gör kommunerna?

Vill du veta mer om undersökningen ”Det uppkopplade samhället?

Enklast är gå till vår hemsida: https://rala.com/det-uppkopplade-samhallet/ och där du kan läsa mer. Du kan också ladda ner den rapport vi sammanställt. Kontakta gärna någon av oss; Karin Ahl, karin.ahl@rala.com eller Johan Gembel, johan.gembel@rala.com om du har några frågor.

Om Rala - I fiberteknologins framkant sedan 1988

Rala har varit en del av fiberteknologins framväxt i Sverige sedan 1988. Vårt fokus har sedan starten varit, och är fortfarande, den passiva infrastrukturen.

Hos Rala finns ett komplett sortiment av noga utvalt material för byggandet av fibernät och ett tjänsteutbud som stödjer nätägare och andra under vägen till ett robust, framtidssäkert fibernät.

www.rala.com