Framtidens energisystem – klarar sig Sverige utan kärnkraft?

Nyhet -

Framtidens energisystem – klarar sig Sverige utan kärnkraft?

Ramböll har nyligen tagit fram en energistudie som belyser de kommande utmaningarna inom elbranschen. Vad händer i framtiden om vi inte längre kan förlita oss på dagens kärnkraft? I studien tas fyra olika framtidsscenarier upp med utgångspunkt i kärnkraftsfrågan och koldioxidambitionen.

Ramböll har tillsammans med experter från de stora kraftbolagen, myndigheter och industriföretag analyserat hur framtidens energisystem kan utvecklas. I studien beskrivs fyra framtidsscenarier som baseras på om vi ska ersätta dagens kärnkraft med ny kärnkraft, och om våra europeiska politiker kommer höja ambitionen avseende utsläppsrätter.

För närvarande har Sverige ett av de mest miljövänliga energisystemen i världen. Vi har i princip en helt fossilfri produktion med en ökande andel förnybar produktion. Samtidigt har vi lyckats energieffektivisera vår konsumtion på ett enastående sätt. Men konsekvensen av mer förnybar kraft i kombination med energieffektiviseringar ger en ökad produktionskapacitet och dessutom en stabil eller minskande konsumtion vilket pressar elpriserna. Enligt Rambölls studie kommer detta oväntat för många av de mindre och medelstora aktörerna som investerat i förnybar elproduktion.

Ryggraden i den svenska kraftproduktionen är kärnkraft och vattenkraft tillsammans med en ökande andel förnybar kraft. Idag finns det inga tydliga politiska direktiv gällande kärnkraften. Enligt Vattenfalls estimat kommer kärnkraften börja tas ur produktion efter år 2030 då ett nytt marknadsläge tar vid. Samtidigt är CO2-priset lågt och ny kolkraft är planerad att väga upp Tysklands förnybara utveckling. Detta kommer få konsekvenser för det svenska energisystemet, basindustrin och elpriset. Hur kommer Sveriges energisystem att se ut i framtiden när vi inte längre kan förlita oss på dagens kärnkraft?

Ta del av rapporten i bifogad PDF eller på vår hemsida.

Kontakt
Christian Haeger
Managementkonsult
+46 70 262 23 45
christian.haeger@ramboll.com


Ämnen

  • Energi

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt PR-ansvarig +46 10 615 61 45