Pressmeddelande -

Fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors på 30 minuter

Kan det bli möjligt att resa mellan Stockholm och Helsingfors på 30 minuter? KPMG har på uppdrag av FS Links, tillsammans med Ramböll och Setterwalls, analyserat möjligheten att bygga en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors utifrån ett kommersiellt, tekniskt och legalt perspektiv. Detta skulle kunna skapa en superregion med ca 5 miljoner invånare. Den teknik som har utretts för denna förbindelse är Hyperloop One. Resultatet presenteras i en idéstudie.

Hyperloop One grundar sig på en idé från Teslas grundare Elon Musk om ett transportmedel som går över 1000 km i timmen i ett rör med lågt lufttryck. Företaget är baserat i Kalifornien och finansieras av några av världens främsta entreprenörer, däribland Shervin Pishevar (investerare i Uber och Airbnb).

De initiala beräkningarna på en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors visar att det skulle ta cirka 28 minuter att ta sig mellan de två huvudstäderna vilket skulle resultera i en ny nordisk superregion där det exempelvis skulle vara möjligt att bo i Sverige och arbeta i Finland.

Kostnaden för den 500 km långa korridoren mellan Stockholm och Helsingfors, som i idéstudien är tänkt att ha 11 stationer, uppskattas uppgå till 19 Miljarder EUR (inkluderat Hyperloop One systemet). Samtidigt visar de första beräkningarna av samhällsnyttan på ett mycket positivt resultat med exempelvis 25 miljoner timmar per år i besparad tid som ett resultat av kraftigt reducerade restider.

Idéstudien visar på stora positiva effekter som den fasta förbindelsen skulle skapa, men också på en rad frågeställningar som behöver utredas mer i detalj. Detta föreslås genomföras i en förstudie som planeras att starta under hösten 2016.

Den 1 Juli presenterades även ett Letter of Intent mellan den finska staden Salo och FS Links. Avsiktsförklaringen handlar om att undersöka möjligheten till att bygga en ”Proof of Operations Facility”, dvs en testanläggning mellan Salo och Åbo, som utgör en del av korridoren. Därutöver åtar sig Salo att upplåta mark för 10 000 bostäder.

Fakta FS Links
FS Links AB är ett utvecklingsföretag etablerat för att utveckla idén om en fast förbindelse mellan Sverige och Finland (Stockholm-Helsingfors via Åland). FS Links vill nu bland annat undersöka om den så kallade Hyperloop-teknologin kan användas för att möjliggöra byggandet av en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.

För mer information kontakta gärna:
Åsa Hansson, ansvarig för infrastrukturfrågor på KPMG Sverige, tel:+46 70-577 51 32, epost: asa.hansson@kpmg.se
Malcolm Sjödahl, affärsutvecklingschef Ramböll, tel: +46 72-700 19 56, epost: malcolm.sjodahl@ramboll.com
Ulf Djurberg, advokat och delägare, Setterwalls, tel: +46 70 622 98 60, epost: ulf.djurberg@setterwalls.se
Anna Nourani, PR-ansvarig Ramböll, tel: +46 734-33 20 27, anna.nourani@ramboll.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • hyperloop
  • idéstudie

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Presskontakt

Boel Bengtsson

Presskontakt PR-ansvarig +46 10 615 61 45