Pressmeddelande -

Ramböll deltar i storskalig satsning på cirkulär odling för hållbar matproduktion

I Ljusdal togs nyligen beslut om en helt ny storskalig satsning på klimatsmart livsmedelsproduktion där tomatodling och fiskodling när varandra. Satsningen väntas ge hundratals arbetstillfällen till bland annat nyanlända. Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse har valt Ramböll som partner i arbetet för att få stöd med projekt- och strategiutvecklingen.

I förra veckan blev det beslutat i Ljusdals kommunfullmäktige att den näringspolitiska stiftelsen Närljus får i uppdrag att starta en så kallad RFI-process, kort för Request For Information, tillsammans med Ramböll för att etablera en satsning på hållbar matproduktion i Ljusdal. I arbetet ingår att ta fram förslag som är anpassade till kommunens förutsättningar och att RFI-processen fungerar som ett strukturerat arbetssätt där företag och andra organisationer kontaktas för medverkan att bygga upp denna typ av matproduktion i Ljusdal, och fortsättningsvis utveckla konceptet.

− Efterfrågan på klimatsmart och hållbart producerad mat ökar, och vi förväntas äta mer fisk och grönt i framtiden. Satsningen i Ljusdal är därför ett väldigt spännande projekt där vi hoppas kunna starta en helt cirkulär produktion som inte har någon miljöpåverkan samtidigt som det ökar sysselsättningen inom kommunen, säger Gunnar Nordberg, Rambölls uppdragsledare för projektet.

Han fortsätter:
− Vi planerar för en fullstor akvaponi-anläggning, en samordnad produktion av fisk och grönsaker där olika restprodukter kan utnyttjas och återanvändas i sin helhet. Den cirkulära produktionen innebär i praktiken att grönsakerna gödslas med avföring från fisken som i sin tur får sin mat genom restprodukter från både grönsaks- och fiskodlingen.

Ramböll har arbetat med konceptet en längre tid och har tidigare byggt stora fiskodlingsanläggningar i Norge. Man har även arbetat med att effektiva svenska växthus för att skapa en mycket konkurrenskraftig växthusproduktion, en erfarenhet som är viktig för Ljusdalsprojektet.

1000 ton fisk och 8000 ton tomater per år skapar arbetstillfällen
Röding, gös, regnbågsöring och harr är exempel på de fisksorter man vill odla och i växthusen planerar man för odling av tomater, men även andra grönsaker kommer att bli aktuella. Primärt planeras en landbaserad fiskodling där fisktankarna kan ge kring 1 000 ton fisk per år och en växthusanläggning som kan producera upp till 8 000 ton tomater under samma tid. Till detta behövs anställda. Man räknar med att produktionen kan skapa hundratals nya arbetstillfällen i kommunen. Ett stort antal av tjänsterna kommer inte ha formella kvalifikationskrav samtidigt som flera av tjänsterna kräver erfaren personal för att driva och utveckla de nya anläggningarna.

− Vi tror mycket på den här typen av livsmedelsproduktion inom Ramböll och att Ljusdals kommun har goda förutsättningar för den här satsningen. I kommunen finns gott om utrymme för expansion. Vi räknar med att produktionen kommer skalas upp framöver och att förädlings- och kompletteringsverksamheter kommer byggas upp i anslutning till de nya storskaliga anläggningarna, avslutar Gunnar Nordberg.

Det påbörjade arbetet förväntas leda fram till investeringsbeslut om nya produktionsanläggningar för fisk och grönsaker i Ljusdal innan året är slut.

För mer information, kontakta
Gunnar Nordberg, Energistrateg
070-320 49 36, gunnar.nordberg@ramboll.se

Malcolm Sjödahl, Affärsutvecklingschef
072-700 19 56, malcolm.sjodahl@ramboll.com

Ämnen

  • Energi

Kategorier

  • matproduktion
  • hållbarhet

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Presskontakt

Boel Bengtsson

Presskontakt PR-ansvarig +46 10 615 61 45

Relaterat innehåll