Pressmeddelande -

Ramböll stärker sin position inom El och VVS i Stockholm

Tillväxttakten för Rambölls installationsverksamhet i Stockholm är hög. Under årets första månader har enheterna El och VVS vuxit kraftigt och företaget är nu rustat för att på allvar ge sig in i hetluften på installationssidan.

Konsultmarknaden inom installation i Stockholm är för närvarande mycket het. Inom kort skall det avgöras vem som skall projektera Mall of Scandinavia som kommer att innehålla 150 000 kvm kommersiella ytor och 150 000 kvm för övriga ytor. Även upphandlingen avseende Biomedicum vid Karolinska Institutet närmar sig, ett projekt på drygt 80 000 kvm.

Ramböll har den senaste tiden varit involverade i flera depåer för biogasbussar, bl a Högdalen och Fyrislund. Även detta är ett område där flera nya projekt planeras.

Under årets första månader har Rambölls enheter inom installation i Stockholm växt kraftigt och stärkts både när det gäller kompetens och marknadsposition. Två nya chefer finns på plats, Björn Kyhlberg för Elteknik och Mattias Haag för VVS. Ramböll avser att fortsätta att expandera inom installation och under året rekrytera ytterligare ett 30-tal medarbetare bara i Stockholm.

- Vi har inte bara vuxit kraftig inom EL och VVS utan vi stärker också vårt tjänsteutbud inom bl a renrum, laboratorier och energiplanering för fastigeter och har redan tagit in ett antal nya kunder. Vi är nu väl positionerade kompetens- och resursmässigt för den ökade efterfrågan vi ser, säger Patrik Schelin, Regionchef, Teknik & Design, Region Öst.

- Ramböll har nu en betydligt starkare position inom installation i Stockholm än vad vi hade för sex månader sedan. Vi är nu bland de fem största och målsättningen är att bli marknadsledande. Genom att utöka de befintliga enheterna och starta ytterligare en eller två enheter inom kompletterande områden är detta realistiskt att uppnå inom 12-18 månader säger Anders Wiktorson, Affärsutvecklingschef, Ramböll Sverige.

Kontaktpersoner

Patrik Schelin
Regionchef Ramböll, Region Öst
010-615 62 59
070-635 6259
Patrik.schelin@ramboll.se

Anders Wiktorson
Affärsutvecklingschef Ramböll
010-615 60 47
070- 540 74 28
Anders.wiktorson@ramboll.se

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • vvs
  • vvs energi
  • teknikkonsult
  • teknikkonsulter
  • biogas
  • mall of scandinavia
  • biogasbussar
  • installation
  • energiplanering

Ramböll är ett ledande teknikkonsultbolag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management, projektledning och IT. Ramböll Sverige med sina 1 400 medarbetare är en del av Ramböllkoncernen som har närmare
10 000 medarbetare på ca 200 kontor världen över.

www.ramboll.se

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt PR-ansvarig +46 10 615 61 45