Pressmeddelande -

​​Ramböll utreder farleden mellan Landsort och Södertälje

Sjöfartsverket har anlitat Ramböll för utredning av miljökonsekvenser för den planerade säkerhets- och kapacitetshöjningen av farleden mellan Landsort och Södertälje. Syftet med projektet är att öka kapaciteten, förbättra säkerheten och minska miljöpåverkan för sjötransporterna till och från Södertälje hamn.

Landsortsleden som sträcker sig från Landsort till Södertälje behöver bli djupare och bredare än den är idag för att klara framtida behov inom kapacitet, säkerhet och miljö. Inom ramen för projektet ska Ramböll studera både en fördjupning av den befintliga farleden och alternativa farledsdragningar.

– Uppdraget innebär att vi ska driva och genomföra två processer med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avseende tillåtlighetsprövning respektive tillstånd för vattenverksamhet. Just tillåtlighetsprövningen är unik då det är få farleder som hittills tillåtlighetsprövats i Sverige, säger Mattias Bååth som är uppdragsledare i projektet.

Tillåtlighetsprövningen sker av regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel, vilket bland annat omfattar prövning av nya farleder.

– Utmaningar i projektet blir påverkan av naturmiljö, vatten, hantering av förorenade sediment och buller. Inom uppdraget kommer samråd att genomföras med alla de kringboende som är oroliga för ökat buller och erosion längs stränderna, fortsätter Mattias Bååth.

Projektet berör ett flertal av Rambölls enheter och man samarbetar även med Medins AB för marinbiologiska undersökningar och DHI för sedimentmodellering. Projektet startar under våren 2016 och kommer att pågå cirka 2,5 år.

För mer information, kontakta
Mattias Bååth, uppdragsledare
010-615 34 16, mattias.baath@ramboll.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljö

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt PR-ansvarig +46 10 615 61 45