Pressmeddelande -

Rambölls bästa resultat någonsin

Samhällsrådgivaren Ramböll gör återigen ett rekordstarkt årsresultat, både på koncernnivå och i Sverige. 2016 hade Ramböll i Sverige en omsättning på 1 770 miljoner kronor.

– 2017 har också börjat bra och vi ska fortsätta att jobba hårt med att komma ännu närmare kunderna och medborgarna för att förstå deras behov. Digitalisering och globalisering är viktiga frågor som vi kommer att ha större fokus på. Vi tror att landsgränser blir mindre viktiga och att marknaderna kommer att närma sig varandra. Vi är beredda att ta ledningen i den förändring som vår bransch genomgår, säger Niklas Sörensen, som tillträdde som vd för Ramböll Sverige under 2016.

Ramböll i Sverige levererade ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på 152 miljoner SEK, vilket är en resultatförbättring med 23 procent jämfört med föregående år och det högsta resultatet någonsin. EBITA-marginalen var 8,6 procent jämfört med 7,9 procent 2015. Omsättningen på 1 770 miljoner kronor innebär en tillväxt med 12 procent varav 11 procent är organisk tillväxt.

– Ramböll växer, både ekonomiskt och sett till antal medarbetare. Vår framgång mäts inte på aktiemarknaden, vi fokuserar på samhällets behov och förväntningar och är därför glada över det betyg som organiska tillväxten innebär, säger Niklas Sörensen.

Under 2016 har Ramböll säkrat många viktiga uppdrag. Exempel på det är designen av Kinas största havsvindkraftspark, motsvarande den totala energiförbrukningen hos 350.000 hushåll. I Sverige har Ramböll bland annat fått i uppdrag att utreda sträckningen av en ny avloppstunnel i Malmö, projektering av nya tågdepån för Roslagsbanan i Molnby och förlängningen av blå tunnelbanelinjen mellan Akalla och Barkarby i Stockholm. Vidare vann Ramböll prestigeuppdrag för Göteborgs hamn och Nya sjukhuset i Malmö.

Även Ramböllkoncernen levererade stark resultatförbättring 2016. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) ökade med 27 procent till 602 miljoner DKK, vilket är det bästa resultatet i företagets historia. För andra året i rad uppnåddes cash conversion på mer än 100 procent. Ramböll är nu skuldfritt trots att det största förvärvet i företagets historia skedde för två år sedan. Det goda resultatet kan härledas till starka resultat i Norden och globalt för affärsenheten Energi.

Läs mer om Ramböllkoncernens årsresultat på vår engelska hemsida 

Ämnen

  • Miljö, energi

Om Ramböll

Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Med cirka 300 kontor i 35 länder kombinerar Ramböll lokal närvaro med global kunskap för att leverera lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll arbetar inom områdena byggnader, transport, samhällsutveckling, miljö, vatten, energi, olja & gas och management consulting. www.ramboll.se

Ägarförhållande

Ramboll Foundation är den primära ägaren av Rambøll Gruppen A/S (Ramböllkoncernen). Fonden har som huvudmål att tillgodose den långsiktiga utvecklingen av verksamheten stämmer överens med kärnvärdena. Aktier i Rambøll Gruppen A/S ägs av till 98 procent av Ramboll Foundation och till 2 procent av företagets anställda.

Kontakter

Boel Bengtsson

Presskontakt PR-ansvarig +46 10 615 61 45

Relaterat innehåll