Anna Halvarsson
Anna Halvarsson

Pressmeddelande -

Regeringskansliet väljer Ramböll som leverantör

Regeringskansliet har tecknat ramavtal med Ramböll Management Consulting för utredning, analys och strategisk rådgivning inom flera samhällsviktiga områden under de kommande åren.

– Vi är otroligt stolta och glada att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, får Regeringskansliets fortsatta förtroende att bistå departementen och de statliga utredningarna med vår kompetens inom policyanalys, implementering och styrning i frågor som har stor betydelse för samhället, säger Anna Halvarsson, affärsområdeschef på Ramböll Management Consulting.

På uppdrag av Regeringskansliet kommer Ramböll, tillsammans med svenska och internationella samarbetspartners, att genomföra olika utredningsuppdrag. Dessa kan utgöra beslutsunderlag för svensk utrednings- och lagstiftningsprocess, samt uppdrag i både ett nationellt och internationellt sammanhang.

– Målsättningen för upphandlingen var att hitta de absolut bästa konsulterna inom sina respektive sakområden, branscher och sektorer vilket gör oss extra stolta. Att vi valts ut som en av fem leverantörer inom samtliga områden vi ansökt om visar att vi har ett mycket attraktivt erbjudande och står starkt på marknaden, säger Anna Halvarsson.

– Vi kan på ett unikt sätt kombinera vår förståelse för den statliga policynivån med sakområdesexpertis inom bland annat digitalisering, arbetsmarknad, integration, utbildning, näringsliv, samhällsbyggnad och miljö. Vi ser fram emot att bistå med innovation, erfarenhet och kreativitet till nytta för svensk samhällsutveckling, säger Anna Halvarsson.

Ramböll tillsammans med samarbetspartners finns med inom följande delområden:

 • Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vattenmiljö
 • Digitalisering i samhället
 • Arbetsmarknad, arbetsliv och integration
 • Utbildning och forskning
 • Regional tillväxt och hållbar landsbygdsutveckling
 • Plan- och byggfrågor och bostäder
 • Energi- och elmarknad (samarbetspartner till Copenhagen Economics)
 • (Ramböll har också kvalificerat sig till anbudsområde 1) Allmänna konsulttjänster samt anbudsområde 11) Vård och omsorg samt socialförsäkringar. Inom dessa områden har beslut ännu inte fattats med hänvisning till pågående överprövning)
 • Ämnen

  • Energi

  Om Ramböll

  Ramböll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och ger tillbaka till samhället i form av stöd till forskning, utbildning och humanitärt bistånd. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva i enlighet med våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar.

  ramboll.se

  Presskontakt

  Boel Bengtsson

  Boel Bengtsson

  Presskontakt PR-ansvarig +46 10 615 61 45

  Relaterade nyheter