Pressmeddelande -

ENGAGEMANGET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER STÖRRE ÄN NÅGONSIN BLAND ELEVER I MOTALA

Platengymnasiets elevers engagemang fortsätter - nu är de med för tredje året i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben kring mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Arbetet styrs av elever på skolan som formar en styrgrupp och planerar inredning och invigning av kuben. I år är det rekordmånga elever på skolan som vill jobba med Kuben.

Den 14 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten till äktenskap och familj” till Platengymnasiet i Motala. Det är tredje året som Platengymnasiet är med i Kubprogrammet, nu ska de jobba med en annan rättighet än tidigare: Rätten till äktenskap och familj.

I år hade vi rekordmånga elever som ville göra arbetet med Kuben som gymnasiearbete på olika sätt och mot olika grupper på skolan. De elever som ska jobba med kuben i år var med på den stora utställningen i Kungsträdgården i september och blev mycket inspirerade. De har i år tänkt att projektet ska genomsyra hela terminen på olika sätt och implementeras mer i olika kurser, säger Melisa Filipovic, lärare på Platengymnasiet.

Raoul Wallenberg Academys ”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av stora svarta kuber i stål där varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands. Tillsammans med kuberna kommer ett pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.

Alla elever i åk 1 läser samhällskunskap 1b och vi lärare kommer att börja vårterminen med undervisning om de mänskliga rättigheterna och artikel 16. Varje klass har två elevrepresentanter som är kopplade till styrgruppen och varje klass kommer fördjupa sig på olika sätt i artikeln. Det tar gruppen som har kuben som gymnasiearbete hand om, fortsätter Melisa.

I styrgruppen delas arbetet upp så att en grupp ska jobba med invigningen och med årskurs 1 elever på gymnasiet och en grupp jobbar med med nyanlända elever. Klara Roshamn, elev i årskurs tre på Platengymnasiet, ingår i styrgruppen. Hon är med i gruppen som ska anordna kubinvigningen.

Vi planerar att elever i årskurs 1 ska hjälpa oss att inreda Kuben. Vi tänker också involvera Carlsund utbildningscentrum som har yrkesprogram, där vi tar hjälp av handel med marknadsföring till invigningen och hjälp av bygg till kuben. Ytterligare en plan är att involvera en förskola som ligger bredvid vår skola. Några andra av oss i styrgruppen håller föredrag om rättigheten för elever som läser språkintroduktion, säger Klara.

Att eleverna på Platengymnasiet känner ett ägandeskap är en ovärderlig dimension som breddar och förstärker det Kubprogrammet syftar till: att få elever att engagera sig i de mänskliga rättigheterna på ett insiktsfullt och kreativt sätt.

OM KUBPROGRAMMET

  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris.
  • Kuberna står under våren på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Melisa Filipovic, 0702877479, Melisa.Filipovic@motala.se
Mattias Andersson, projektledare Raoul Wallenberg Academy, 072-325 62 10, mattias.andersson@rwa.se

Ämnen

  • Skola

Regioner

  • Motala

Raoul Wallenberg Academy stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft skydda våra mänskliga rättigheter. Vårt mål är att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning.

Vi är en insamlingsstiftelse som erbjuder gymnasieungdomar utbildning i ledarskap, lärarutbildningar, skolprogram samt är nationell koordinator för firandet av Raoul Wallenbergs dag. Vår verksamhet är gratis för ungdomar och sker i samarbete med gymnasieskolor och kommuner i hela Sverige.

Presskontakt

Mattias Andersson

Projektledare: kuben Kubprogrammet 072-325 62 10