Pressmeddelande -

LÅNGSIKTIGT ARBETE MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I NORRKÖPING

De Geergymnasiets elevers engagemang fortsätter - nu är de med för tredje året i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben kring mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. “Det viktigaste är inte vad som händer i kubens inre, att "paketet" är snyggt utan vad som händer i elevernas (och lärarnas) huvuden. Den viktigaste förändringen sker där.”

Den 14 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten till ett rättvist straff” till De Geergymnasiet i Norrköping. Det är tredje året som gymnasiet är med i Kubprogrammet, men denna rättighet har de inte jobbat med tidigare.

Det är en spännande och utmanande rättighet. Vi ser stora möjligheter att i vårt teoretiska program kunna konkretisera en artikel som är förhållandevis lätt att knyta till varje årskurs på Samhällsprogrammet. Vårt målsättning är dock att inkludera fler ämnen än bara samhällskunskap, säger Eva Lindahl, lärare på skolan.

Förhoppningen är att alla tre årskurser ska få möjlighet att bidra till kubens innehåll. Kuben ska bli en självklar beståndsdel i undervisningen på vårt samhällsprogram.

Kuben ska inte vara ett projekt med start- och slutdatum under ett år, för eleven ska Kuben återkomma fler än en gång under de tre år som de går hos oss. Viljan att skapa skillnad ska genomsyra utbildningen, liksom den faktiska handlingen. Det viktigaste är inte vad som händer i kubens inre, att "paketet" är snyggt utan vad som händer i elevernas (och lärarnas) huvuden. Den viktigaste förändringen sker där, sedan är det alltid roligt och utmanande att förmedla ens nyvunna kunskaper, fortsätter Eva Lindahl.

Skolan är dessutom i startgroparna att starta en internationell profil, men ett planerat utbyte med Sydafrika och en organisation i Soweto, Kliptown Youth Program. Målsättningen är att eleverna ska arbeta i Raoul Wallenbergs anda i stort och smått, på längden och tvären.

Skolan planerar att ha någon slags invigning under våren. Något datum är inte fastslaget ännu. När kuben väl är på plats, det är då det verkliga arbetet drar igång.

OM KUBPROGRAMMET

  • ”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stora svarta kuber i stål där varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna.
  • Tillsammans med kuberna kommer ett pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.
  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris.
  • Kuberna står under våren på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • kubprogrammet

Regioner

  • Norrköping

Raoul Wallenberg Academy stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft skydda våra mänskliga rättigheter. Vårt mål är att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning.

Vi är en insamlingsstiftelse som erbjuder gymnasieungdomar utbildning i ledarskap, lärarutbildningar, skolprogram samt är nationell koordinator för firandet av Raoul Wallenbergs dag. Vår verksamhet är gratis för ungdomar och sker i samarbete med gymnasieskolor och kommuner i hela Sverige.

Presskontakt

Mattias Andersson

Projektledare: kuben Kubprogrammet 072-325 62 10