Pressmeddelande -

RÄTTEN TILL HEDER OCH ANSEENDE I FOKUS PÅ SPÅNGA GYMNASIUM

I morgon, 29 januari, anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål som representerar den 12:e mänskliga rättigheten, “Rätten till heder och anseende”, till Spånga gymnasium. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Det är femte året i rad som skolan är med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben. De har jobbat med samma rättighet varje år och använder den för att skapa bättre förståelse för varandra bland eleverna. Nu börjar arbetet för eleverna att inreda kuben med sina tolkningar av rättigheten. I april kommer skolan att arrangera en värdegrundsdag kopplad till Kuben.

Spånga gymnasium är en mångkulturell skola. Paradoxalt skapar det även en grund för intolerans och rasism och möjligheter att sluta sig samman i sin grupp. Vi har haft fokus på ”Heder och anseende” under åren i Kubprogrammet och försökt skapa möten, en förståelse för ”den andre” på skolan samt en tolerant miljö på Spånga gymnasium, säger Fredrik Brohlin, lärare på skolan.

Fredrik Brohlin reser till Auschwitz med en elevgrupp varje år. I år går resan i april och gruppen kommer att fokusera på begreppet ”anseende”.

Den judiska gruppen uteslöts från tyskarnas moraliska universum och tillhörde inte den gemenskap som hade rättigheter, än mindre anseende, säger Fredrik.

OM KUBPROGRAMMET

  • ”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stora svarta kuber i stål där varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna.
  • Tillsammans med kuberna kommer ett pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.
  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris.
  • Kuberna står under våren på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • kubprogrammet

Regioner

  • Järfälla

Raoul Wallenberg Academy stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft skydda våra mänskliga rättigheter. Vårt mål är att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning.

Vi är en insamlingsstiftelse som erbjuder gymnasieungdomar utbildning i ledarskap, lärarutbildningar, skolprogram samt är nationell koordinator för firandet av Raoul Wallenbergs dag. Vår verksamhet är gratis för ungdomar och sker i samarbete med gymnasieskolor och kommuner i hela Sverige.

Presskontakt

Martina Högberg

Presskontakt Kommunikatör Press, hemsida 070-7299131