Pressmeddelande -

Byggsektorn kan gå från kartellkultur till samarbetsklimat

Det är en stor utmaning för byggbranschen att attrahera ny arbetskraft till bra villkor, som också ger ökad produktivitet. Lönebildningen är en nyckelfaktor för byggbranschen, visar en forskningsrapport som presenterades av Ratio i Almedalen idag.

Lönebildningen är av mycket stor betydelse för Sveriges framtida välfärd och välstånd. Genom effektiva lagar, regler och avtal kan man främja produktivitetsökningar och innovationer och lägga grund för nya företag och jobb som kan ge god lön. Med ytterligare hot i form av internationell konkurrens står byggbranschen inför ett vägval.

Byggsektorn har länge släpat efter; Mindre konkurrensutsatt än andra sektorer samt kartelliserad och konfliktfylld. Branschen har behållit en särpräglad form av lönebildning med ett ackordsystem som utmönstrats från andra sektorer, liksom en låg grad av kompetensutveckling inom sektorn

Under den senaste tiden har dock ett antal tecken tytt på att arbetsmarknadens parter inom byggsektorn har börjat närma sig varandra för att diskutera en modernisering av (kollektiv)avtal och förhandlingsformer.

 - Om detta är början till en ny samarbetsanda mellan parterna är dock för tidigt att slå fast men möjligheterna finns att byggsektorn äntligen kan gå från kartellkultur till samarbetsklimat, säger Henrik Lindberg, fil dr och arbetsmarknadsforskare vid Ratio.

Vid seminariet medverkade även Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier, Johan Lindholm, Svenska Byggnadsarbetareförbundet samt Tomas Carlsson, NCC Construction Sweden.

Rapporten finns att hämta på www.ratio.se

För ytterligare information:
Henrik Lindberg                                                           
Fil dr, arbetsmarknadsforskare Ratio                             
076-858 7956                                                                                     
henrik.lindberg@ratio.se                                                

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • arbetsmarknad

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540