Pressmeddelande -

Från organval till kundval

Den svenska vården håller en internationellt sett hög kvalitet, men det finns allvarliga problem med tillgängligheten. Det finns också en tendens att politiker dras in i tekniska frågor om vårdens organisation som bättre hanteras av professionella aktörer. I rapporten föreslås en modell där det offentliga begränsar sin uppgift till ansvar för två mekanismer; ett högkostnadsskydd och en kompensation för kroniska sjukdomar.

 - Inom sjukvården tenderar vi att få organval snarare än kundval. Vårdens fragmenterade ersättningssystem skapar en gör-det-själv-sjukvård, där ingen tar ansvar för att koordinera vårdens insatser och optimera vårdkedjan, säger ekon dr Mattias Lundbäck, forskare vid Ratio och författare till rapporten.

Att minska vårdkostnaderna, höja vårdkvaliteten och förbättra tillgängligheten i vården samtidigt kan framstå som tre oförenliga önskningar. Det är i själva verket inte bara möjligt, utan helt nödvändigt. Antalet äldre ökar och de demografiska utmaningarna sätter press på vården.

 - Utan organisatorisk utveckling och vårdentreprenörer riskerar vi att få kompromissa med de förväntningar på sjukvården som vi alla har, konstaterar Mattias Lundbäck.

Vid seminariet medverkade även Lil Ljunggren Lönnberg, Rådhusgruppen, professor Johan Calltorp, Lena Furmark, socialdepartementet, Kåre Jansson, Läkarförbundet, Carola Lemne, Praktikertjänst, och Ann-Sofi Lodin, Carema. Mattias Lundbäck är ekon dr i nationalekonomi och tidigare bl a politiskt sakkunnig vid socialdepartementet.

För ytterligare information:

Mattias Lundbäck                                                        
Ekon dr i nationalekonomi, Ratio                                  
070-274 3131                                                                                     
mattias.lundback@ratio.se                                             

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • arbetsmarknad

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540