Pressmeddelande -

Påminnelse: Inbjudan: Professor Deirdre McCloskey håller årets Heckscher-föreläsning

Årets Heckscher-föreläsning till minne av Eli F Heckscher äger rum tisdagen den 18 maj kl 17.15-18.45, i KAW-salen på Handelshögskolan i Stockholm.

Professor Deirdre McCloskey kommer att tala kring ämnet Bourgeois Dignity: Why Economics can't Explain the Modern World.

Professor McCloskey är en ledande internationell forskare med speciellt fokus på förhållandet mellan etik, borgerliga värderingar och den industriella revolutionen. Hon har också bidragit stort till forskningen inom finansiering, internationell handel och ekonometrisk metodanvändning.

I sin pågående forskning studerar McCloskey borgerliga värdering och idéers betydelse för välståndets uppkomst:

"When people treat marketeers and inventors as having some dignity and liberty, innovation takes hold. It was ideas, not matter, that made the winners, and brought our ancestors from three dollars to over 100 dollars a day."

Deirdre McCloskey är knuten till University of Illinois at Chicago sedan 1999 och professor i ekonomi, historia, engelska och kommunikation. Senare i år publicerar Deirdre McCloskey sin andra bok i en serie av fyra på temat Bourgeois Dignity (University of Chicago Press).

Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Ratio och Stiftelsen för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Ann-Kari Edenius, Ratio
Kommunikationschef
070-992 4920

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540