Pressmeddelande -

Stora reformer kräver mod, skicklighet och konflikter

På ett seminarium i Almedalen idag presenterade Peter Santesson, statsvetare och forskare vid Ratio, en analys av den politiska processen bakom århundradets skattereform 1990–91, ett kapitel ur den kommande boken Reformpolitikens strategier. Vilka lärdomar kan man dra av erfarenheterna från den förra skattereformen?

Peter Santesson kommenterar:

–        Behovet av en skattereform är lägre idag än det var då. Idag vore en reform lämplig, men den gången var en stor skattereform närmast oundgänglig.

–        Det räckte inte med goda ekonomiska argument för att få igenom reformen. Det krävdes hemlighetsmakeri, skicklig pedagogik och byteshandel för att få den i hamn.

–        Idag finns en politisk samsyn kring skattereformen som inte alls fanns där när reformen genomfördes. Det var ett mycket riskabelt och kontroversiellt beslut. Stora politiska reformer uppfattas ofta som kloka och självklara, men först i efterhand.

–        Skattereformen brukar idag beskrivas som partipolitiskt bred. Det är inte korrekt. Tvärtom sökte socialdemokraterna medvetet en konflikt högerut för att kunna skapa trovärdighet åt marginalskattesänkningar som ideologiskt riktiga.

–        Att döma av den förra skattereformen, blir lärdomen att man inte ska förvänta sig politisk enighet baserad på ekonomiska argument. Stora reformer kräver både mod och skicklighet och genomförs inte utan konflikter.

Rapporten kommenterades av Erik Åsbrink, f d finansminister (S), Sven-Olof Lodin, skattexpert, utredare mm och Göran Johnsson, tidigare ordförande IF Metall.

För ytterligare information:
Peter Santesson
Fil dr i statsvetenskap, Ratio                                                 
070-204 2900                                                                     peter.santesson@ratio.se                                                    

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540