Pressmeddelande -

Svårt för privat anställda att påverka lönen

Forskningsinstitutet Ratio presenterar idag en rapport med ett nytt sätt att beräkna lönebildningens grad av centralisering. Rapporten visar att mycket litet har hänt under de senaste tio åren. Det dominerande mönstret är att svensk lönebildning inom privat sektor är väldigt centraliserad.  Sju av tio löntagare i privat sektor har små eller inga möjligheter att påverka den egna lönen.

På motsvarande sätt har deras arbetsgivare begränsade möjligheter att använda lönen som ett medel för att motivera medarbetare eller för att uppnå företagets mål.

Det nykonstruerade sättet att mäta centraliseringsgraden har en skala mellan 1-4, där 1 avser full frihet och företagsnära lönebildning och 4 motsvarar obefintligt eller mycket begränsat utrymme för lokala förhandlingar. Det ger en tydligare bild av svensk lönebildning, säger Nils Karlson.

 - Den nya skalan är mer rättvisande. Med färre steg blir det lättare att klassificera kategorierna. Dessutom kan skalan fungera som en metod för att mäta just lönebildningens centraliseringsgrad.

Vid seminariet medverkade även Camilla Frankelius, Sverige Ingenjörer. I panel deltog Maria Elinder, Sveriges Ingenjörer, Stefan Gardefjord, Logica, Stefan Löfven, IF Metall, Anders Weihe, Teknikföretagen, och Eva Östling-Ollén, SHR.

Rapporten finns att hämta på www.ratio.se

För ytterligare information:
Nils Karlson                                                                 Ann-Kari Edenius
Docent, VD Ratio                                                           Kommunikationschef Ratio
0708-67 03 51                                                              070-992 4920
nils.karlson@ratio.se                                                       ann-kari.edenius@ratio.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • arbetsmarknad

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540