Pressmeddelande -

Tjänstesektorn står för värdetillväxten i etablerade och nya företag

Tjänstesektorn står för merparten av värdetillväxt i etablerade och nya företag.  Dessa företag återfinns i såväl storstad som landsbygd. Samhällets regelverk försvårar dock ytterligare tillväxt.

Ratioforskaren ekon dr Karl Wennberg har tillsammans med prof. Frédéric Delmar vid EMLYON Business School i flera år forskat om tillväxtföretag i kunskapsintensiva sektorer. I boken ”Knowledge Intensive Entrepreneruship” (Edward Elgar Publishing) visar de att merparten av dessa utgörs av kvalificerade tjänsteföretag inom områden som IT, konsultbyråer, arkitektkontor och informationstjänster, men en allt större del består av företag inom utbildning samt hälso- och sjukvård.

- Det finns en märklig tradition i Sverige, att betrakta industriarbete som det ekonomiskt mest värdefulla. I realiteten är det servicesektorn som driver ekonomisk tillväxt, i Sverige och globalt, säger Karl Wennberg.

Studien visar också att även om storstadsregionerna och specifikt Stockholm dominerar i absoluta tal så är den relativa förekomsten av kunskapsintensiva tjänsteföretag lika hög och ibland högre i andra regioner. Gotland, Dalarna, samt delar av Jämtland och Norrland sticker ut som positiva exempel.

Många tillväxtföretag har uppkommit i takt med att storbolag outsourcat tjänster samt att avregleringen nu tillåter privata aktörer att verka inom utbildning samt hälso- och sjukvård. De flesta företag är små till sin storlek men tillväxten i de nystartade tjänsteföretagen är betydligt högre än i andra sektorer.

Forskarna påpekar att tillväxten hämmas av såväl en föråldrad syn på tjänstesektorns värde samt politiska och institutionella förhållanden som gör det svårare för tjänsteföretag att få extern finansiering.

 - Även näringslivet står för utmaningar i form av att identifiera och underlätta servicesektorns utveckling i nya och befintliga bolag”, säger Karl Wennberg.

Vid seminariet medverkade även Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, samt Thomas Berglund, VD och koncernchef Capio, Jan Dahlqvist, partner Polaris Equity och Peje Emilsson, ordförande Kunskapsskolan.

För ytterligare information:
Karl Wennberg                                                            
Ekon dr Handelshögskolan i Stockholm och Ratio          
0705-105366                                                                 
karl.wennberg@ratio.se      

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konkurrenskraft

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540