Pressmeddelande -

Stor vinst för barns rättigheter - barnkonventionen kan bli svensk lag!

- Det här är en jättestor vinst för hela barnrättsrörelsen, och framför allt för alla de barn som idag kommer i kläm, säger Rädda Barnens Ungdomsförbunds ordförande Sara Thiringer. Särskilt barn i asylprocesser kan, om barnkonventionen blir svensk lag, få en mycket bättre behandling.

Rädda Barnens Ungdomsförbund har sedan starten 2003 arbetat för att stärka barn rättigheter i Sverige och i världen, och då särskilt genom att konventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. Norge har redan tagit det steget, också år 2003. Åtgärden ger inte bara möjligheten att faktiskt utkräva ansvar från myndigheter och andra när beslut bryter mot barns rättigheter, utan stärker också barns ställning i samhället i övrigt.

- Nu gäller det för oss inom rörelsen att trycka på för att det här faktiskt är den bästa åtgärden. Det finns fler saker att göra även efter det, men det vore synd om man kom fram till att det inte behövs, för det gör det, säger vice ordförande Evelina Ivarsson.

Kontakt:

Sara Thiringer, förbundsordförande

070-652 97 28 sara@rbuf.se

Evelina Ivarsson, vice förbundsordförande

073-846 81 68 evelina.ivarsson@rbuf.se

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • rädda barnens ungdomsförbund
  • barnkonventionen
  • demokrati

Vi är en unik barnrättsorganisation. Nästan 5000 barn och unga mellan 7 och 26 år är medlemmar i Rädda Barnens Ungdomsförbund. Det gör oss till en av de större ungdomsorganisationerna i Sverige.

Vi arbetar för att det som står i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska bli verklighet. Vårt arbete bedrivs lokalt, nationellt och internationellt, i våra olika grupper och genom samarbeten med andra.

Vårt högsta beslutande organ, förbundsårsmötet, samlar ett hundratal medlemmar som bestämmer över våra styrdokument. I dem regleras all vår organisering och verksamhet och vilka krav som vi ska ställa på makthavare och vilka frågor som vi ska prioritera främst i vårt arbete.

På detta sätt arbetar vi tillsammans för det som vi tror allra mest på. Genom att vi själva är barn och unga utgår vi från vår verklighet och vad som vi vet är bäst för oss. Vi är det enda ungdomsförbundet i Sverige som arbetar för barns och ungas rättigheter utan att vara bundna till ett parti. Det gör oss unika.