Pressmeddelande -

Bemanningsföretaget Adecco utökar användningen av ReadSofts lösningar

Efter den framgångsrika implementeringen av ReadSofts fakturahanteringssystem vid Adecco i Frankrike utökar nu den världsledande koncernen inom bemanning projektet till att även inkludera dotterbolaget Adia. Bättre kontroll, sänkt tidsåtgång och utökade synergier inom inköp är några positiva effekter som företaget upplevt och nu vill överföra till Adia. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices hanterar därmed cirka 150 000 fakturor årligen inom Adecco koncernen. “Vi valde ReadSoft eftersom de kan erbjuda en helhetslösning som även innebär positiva effekter på arbetsmiljön,” säger Olivier Cachat, Adecco Group Document Manager. “Genom att vi sedan tidigare arbetat med ReadSofts lösningar i Spanien, Italien, Sverige och inom andra dokumentrelaterade projekt känner vi oss säkra på att de kan mäta upp till våra krav. Nu utökar vi samarbetet ytterligare genom att implementera ReadSofts lösning när det gäller automatisering av tidrapportering vid vår verksamhet i England.” Adecco koncernen grundades 1996 i och med fusionen mellan Adia och Ecco. Företaget, som är noterat på börsen i New York och 2005 omsatte 18,3 miljarder euro, lägger stor kraft på förbättringsarbeten vid sina enheter runt om i världen. Som en del i detta har ett projekt kring automatisering av fakturahanteringen inletts. Initialt implementerades och testades därför ReadSofts lösning endast vid Adecco i Frankrike. Framgången med och hastigheten i projektet sporrade koncernen till att utvidga användningen och därmed även inkludera dotterbolaget Adia. "Vår koncern har redan anpassat sig efter de krav som Sarbanes-Oxley ställer på noterade företag. Med ReadSofts lösning ville vi därför inte bara anpassa oss utan även förstärka vissa delar av verksamheten," förklarar Bruno Chaventon, Account Payable Manager vid Adecco. Vi har nästan 4000 personer, ofta på olika geografiska platser, inom Adia och Adecco i Frankrike som attesterar och/eller validerar fakturor. Att centralisera och förbättra den här processen har därför en mängd fördelar.” Ekonomiavdelningarna för Adecco i Frankrike och Adia är nu organiserade i ett så kallat “shared service center”. Genom att centralisera hanteringen av fakturor på detta sätt ges respektive verksamhet större utrymme att lägga tiden på affärsverksamheten samtidigt som sökbarheten och relationen till leverantörerna förbättras. Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices ? Med över tio års erfarenhet är ReadSofts teknik för elektronisk fakturahantering marknadens mest kraftfulla och valda lösning. Med manuell hantering av fakturor uppgår kostnaden till mellan 100 och 300 kronor i arbetskostnad. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices frigör användaren från det manuella arbetet och sänker kostnaden för fakturahantering högst avsevärt. ReadSofts lösning erbjuder bred funktionalitet från datafångst till utbetalning och används idag av över 1400 företag världen över. Programvaran fångar och klassificerar alla fakturaformat, på papper eller elektroniskt. Lösning är skräddarsydd för enkel sammankoppling med ledande internationella affärssystem från exempelvis SAP och Oracle. För mer information kontakta ReadSoft AB Jan Andersson, VD Tel: 0708 -37 66 00 eller Jonna Opitz, Informationschef Tel: 0733-37 86 68 E-post: jonna.opitz@readsoft.com Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77