Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – juni 2011

Fortsatt förbättrat resultat och stark licensförsäljning

  • Omsättningen för januari – juni ökade med 3 procent till 303,8 (295,6) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev 16,4 (8,9) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för perioden blev 0,47 (0,14) kr
  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 162,0 (159,6) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för andra kvartalet blev 18,9 (14,0) Mkr
  • Resultatet efter skatt per aktie för andra kvartalet blev 0,51 (0,32) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret blev 57,9 (49,4) Mkr


VD-kommentar:

”Trots en ihärdig valutamotvind om 8 procent fortsätter vi att leverera en positiv tillväxt, bra marginaler och ett starkt resultat, både vad avser det andra kvartalet och det första halvåret. Det är det sjätte kvartalet i rad som vi förbättrar våra marginaler på rullande 12 månaders basis.

I lokala valutor växte vår omsättning jämfört med föregående år med 10 procent för det andra kvartalet och med 11 procent för de första sex månaderna. Vår licensförsäljning visar också tvåsiffrig tillväxt jämfört med ifjol, rensat för valutor, med 17 procents tillväxt under andra kvartalet och 16 procent under det första halvåret. Resultaten före och efter skatt har kraftigt förbättrats både för det andra kvartalet och för de första sex månaderna, vilket är ett resultat av ett tydligt lönsamhetsfokus. Till detta levererar vi en tvåsiffrig EBITDA-marginal för de rullande 12 månaderna, vilket är första gången i ReadSofts historia. Vårt EBITDA-resultat är med andra ord klart förbättrat jämfört med ifjol. I tillägg fortsätter kassaflödet från den löpande verksamheten att vara starkt.

De flesta av våra marknadsregioner visar en god försäljningstillväxt och bland dem kan framförallt USA, Australien, Benelux och Brasilien nämnas.

Med rådande marknadsklimat är vi fortsatt positiva till att inför kommande kvartal öka vår försäljning och vårt resultat jämfört med motsvarande period föregående år.”

Jan Andersson
VD och koncernchef


Läs hela rapporten i bifogad PDF. 


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport januari – juni 2011

Tisdagen den 19 juli 2011 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Jan Andersson kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Länk till webcast:       klicka här 
Dag och tid:                tisdagen den 19 juli 2011, kl 09.00
Telefonnummer:         +46 (0)8 5051 3794 alt. +44 (0)20 7806 1966
Kod:                            6114676 alt. ReadSoft


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-19 kl 08:00.


För mer information vänligen kontakta: 

Jan Andersson, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 34 alt. 0708-37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77