Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2006

· Omsättningen för januari-mars uppgick till 102,3 (84,0) Mkr · Resultatet efter skatt för perioden blev 0,8 (5,5) Mkr · Resultatet per aktie för perioden blev 0,03 (0,18) kr · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev 18,6 (17,2) Mkr VIKTIGA HÄNDELSER ReadSoft har under första kvartalet 2006 gjort ett flertal stora affärer vilket är helt i linje med företagets strategi att teckna långsiktiga, koncernövergripande kontrakt med multinationella företag. Ett exempel är amerikanska Lockheed Martin, en av världens största leverantörer av avancerande tekniska system, som har valt ReadSoft DOCUMENTS for Invoices för att hantera de drygt 400 000 fakturor som företaget får in varje år. ReadSofts lösning installeras vid företagets "Shared Services Center" i Florida, som sköter administration för 40 av Lockheed Martins affärsenheter över hela USA. Implementeringen har startat den här våren och Lockheed Martin räknar med att samtliga affärsenheters fakturor hanteras via det nya systemet vid årsskiftet. I mars utökade Computershare, en global aktör inom tjänster för hantering av aktier och andra finansiella instrument, användningen av dokumentautomation från ReadSoft. I över fem år har företaget använt ReadSoft DOCUMENTS for Forms som en del av sitt erbjudande till de över 14 000 börsnoterade kunder som företaget har världen över. Med en investering på cirka SEK 3,5 miljoner planerar företaget för en expansion som innebär att Computershare under 2006 räknar med att hantera över 26 miljoner dokument – samtliga med hjälp av ReadSoft DOCUMENTS for Forms. Harvey Spencer & Associates i New York bedömer i sin årliga marknadsanalys, daterad april 2006, att ReadSoft inom sitt marknadssegment ökar sin andel av världsmarknaden från 12 procent under 2004 till 16 procent under 2005. Läs hela rapporten i bifogad pdf. För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller Jonna Opitz, Informationschef på 042-490 21 08 eller CFO Jan Bertilsson på 042 – 490 21 43. Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77