Pressmeddelande -

Dubai Aluminium Company väljer ReadSoft för elektronisk fakturahantering

Dubai Aluminum Company Ltd har beslutat sig för att investera i ReadSofts fakturahanteringslösning inuti SAP för att effektivisera sin fakturahantering. Avtalet gäller hanteringen av tiotusentals fakturor årligen och är värt cirka 1,5 miljoner kronor för Readsoft. Detta nya, helautomatiska, arbetssätt kommer att tas i bruk i början av nästa år.

Dubai Aluminium Copmany Limited (DUBAL) är ett bolag som omsätter flera miljarder dollar. Företaget har en av världens största smältningsanläggningar för aluminium, är den sjunde största producenten av aluminium i världen och ett av de största, icke-oljebaserade, företagen i Dubai.
- Med ambitionen att anamma de bästa lösningar som finns på marknaden identifierade DUBAL Treasury möjligheten att automatisera processerna kring fakturahantering. Detta är viktig del i vår strävan efter att öka kvaliteten och stärka relationerna med våra drygt 3000 aktiva leverantörer samtidigt som vi effektiviserar hanteringen av våra dokument, säger Mr. Geraldo Aguiar, Executive Vice President och CFO vid DUBAL.

- Vi letade efter ett företag med en lösning som helt kunde integreras med vårt existerande SAP-system, var funktionellt och dessutom kunde erbjuda den support som ett bolag av vår storlek kräver, säger Hussain Al-Sayegh, Treasury Manager vid Dubai Aluminum och fortsätter: Efter en noggrann utvärdering av såväl funktionalitet som teknik valde DUBAL ReadSofts fakturahanteringslösning. Vi har höga förväntningar på att lösningen från ReadSoft både ska sänka våra kostnader, korta ledtiderna inom våra betalningsrutiner samt förbättra relation till våra kunder.
- Detta är en viktig affär för oss i den här delen av världen. När ett stort bolag som DUBAL väljer vår lösning för elektronisk fakturahantering stärker det vår position som världsledande leverantör av den här typen av lösningar, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft.

För mer information kontakta:

ReadSoft AB Jan Andersson, VD Phone: 0708 - 37 66 00 Jonna Opitz, Informationschef Tel: 0733 - 37 86 68 E-post: jonna.opitz@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77