Pressmeddelande -

Franska Rémy Cointreau väljer ReadSoft för elektronisk fakturahantering

Franska Rémy Cointreau koncernen har beslutat sig för att investera i ReadSofts fakturahanteringslösning inuti SAP. Avtalet gäller hanteringen av ca 70 000 fakturor årligen vid företagets franska enheter. Detta nya, helautomatiska, arbetssätt kommer att implementeras under april 2009.

Rémy Cointreau rankas som en av världens ledande leverantörer av alkoholhaltiga drycker. I produktportföljen finns några av världens mest prestigefyllda varumärken för cognac, champagne och likör, t ex Rémy Martin, Cointreau, Piper-Heidsieck, Metaxa och Mount Gay Rum. Företaget, som distribuerar sina produkter till 150 länder världen över, omsatte 816 MEUR under förra året.
- Dokumentautomation innebär betydande fördelar inom fakturahaneringsområdet, säger Eric Bourdarias, projektledare hos Rémy Cointreau. Genom att ta bort pappersflödet ger vi samtliga inblandade - både inom och utanför ekonomiavdelningen - möjligheten att arbeta aktivt med den elektroniska bilden av fakturan. Genom att arbeta på detta sätt ökar vi produktiviteten i varje steg av fakturans livscykel, från skanning och datafångst till betalning och arkivering.
Den nya arbetsprocessen ger också Rémy Cointreau möjlighet att förbättra den interna kontrollen.
- Vi vill veta exakt var en faktura är vid en given tidpunkt, vilken status den har, vilka steg den gått igenom och av vem, förklarar Hervé Bourdelais, Supplier Account Manager vid Rémy Cointreau.
Rémy Cointreau har valt ReadSofts lösning för fakturahantering inuti SAP tillsammans med det nyligen släppta rapporteringsverktyget REPORTER. Den här produkten ger företaget omedelbar tillgång till all data som gäller processerna kring fakturahanteringen. Med bättre övervakning kommer man också att ständigt kunna förbättra processerna.
- Vi har valt ReadSoft för deras helhetslösning inuti SAP och för användarvänligheten. Vi har varit ytterst noggranna i urvalsprocessen och haft användare för att utvärdera och validera varje steg utifrån ett användarperspektiv, säger Eric Bourdarias.
För mer information kontakta:
ReadSoft AB Jan Andersson, VD Phone: 0708 - 37 66 00 Jonna Opitz, Informationschef Tel: 0733 - 37 86 68 E-post: jonna.opitz@readsoft.com
Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77