Pressmeddelande -

Genombrott för helt elektronisk hantering av fakturor med ReadSofts teknologi

Efter intensiv utveckling och lansering av ReadSofts teknologi för helt elektroniska fakturaflöden har ReadSoft DOCUMENTS for EDI nu fått sitt genombrott hos flera svenska företag. Sveriges tredje största bostadsföretag Familjebostäder samt energikoncernen Fortum Service tillhör ReadSofts kunder som numera tar emot helt elektroniska fakturor. Efter att i sex år försett 900 företag med teknologi för att automatiskt läsa, förstå och verifiera inkommande pappersfakturor har nu ReadSoft på allvar tagit steget vidare för att möjliggöra elektronisk fakturahantering från A till Ö. Den nyutvecklade programvaran EZ-OUT skickar dokument elektroniskt via e-post, rakt in i ReadSofts programvara för fakturahantering. Två exempel på ReadSofts användare av elektronisk fakturahantering, som med framgång erbjudit sina leverantörer att skicka fakturor med programvaran EZ-OUT, är Familjebostäder och Fortum Service. Därmed är pappersfakturor ett minne blott. Hos Familjebostäder i Stockholm är man i full produktion med det nya systemet och tar inledningsvis emot 5000 elektroniska fakturor om året. - Som många andra har vi kommit till slutsatsen att klassisk EDI är tufft att få igång på bred front och istället ville vi hitta ett enkelt sätt att få leverantörer att skicka elektroniska fakturor. EZ-OUT är ett enkelt och effektivt sätt att få till stånd helt elektroniska fakturaflöden mellan företag. För oss är det idag en bättre lösning än EDI och teknologin är perfekt, säger Claes Norrman, controller Familjebostäder. - Att förverkliga helt elektroniska fakturaflöden mellan företag på ett enkelt, säkert och billigt sätt är en milstolpe för oss. Efter att i två år förfinat teknologin och konceptet kan vi nu erbjuda ett attraktivt alternativ till kostsamma EDI-projekt. Vår snabbt växande skara av användare världen över erbjuds nu ett verktyg för att tillsammans med sina leverantörer spara betydande summor med det nya arbetssättet, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Så fungerar ReadSoft DOCUMENTS for EDI – Läs mer om elektroniska fakturor på www.ez-out.com ReadSoft DOCUMENTS for EDI gör det möjligt för företag att skicka fakturor (och andra dokument) elektroniskt via e-post. På den sändande sidan finns en lättanvänd programvara som heter EZ-OUT. Den skickar dokument som ett email. På mottagarsidan öppnas, fångas och tolkas fakturan automatiskt med ReadSofts programvara för Dokumentautomation. Fördelarna är många. Sändaren sparar porto, utskriftskostnader och papper medan mottagaren slipper öppna kuvert, scanna och arkivera pappersfakturor. Men framförallt kan hela processen nu utföras på ett par sekunder. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD Tel: 042 – 490 21 34 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 042 – 490 21 37 E-post: olof.engvall@readsoft.com Om ReadSoft ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77