Pressmeddelande -

Inbjudan till telefonkonferens / audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport januari-juni 2011

ReadSofts delårsrapport för andra kvartalet 2011 publiceras tisdagen den 19 juli 2011 kl 08:00.


Samma dag kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Jan Andersson kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Telefonkonferens/audiocast: 

Länk till webcast:       klicka här 
Dag och tid:                tisdagen den 19 juli 2011, kl 09.00 
Ring in på:                  +46 (0)8 5051 3794 alt. +44 (0)20 7806 1966. 
Kod:                            6114676 alt. ReadSoft 


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com.


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                         
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: 
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som 
fakturahanteringdokumentsorteringformulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.


Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77