Pressmeddelande -

Internationellt kemibolag investerar SEK 3,2 miljoner i lösningar från ReadSoft

Ett världsledande kemibolag i Tyskland har beslutat investera 3,2 miljoner kronor i ReadSofts fakturahanteringslösning inuti SAP. Lösningen från ReadSoft, som ska integreras med företagets befintliga SAP-system, kommer att automatisera och optimera fakturahanteringen vid ett av bolagets Europeiska Shared Service Centers. Avtalet gäller hanteringen av nästan en miljon fakturor årligen och kommer att börja implementeras före årsskiftet.

Den här tyska kunden har en bred produktportfölj som sträcker sig från olja och gas till kemi, plast och till jordbruksprodukter. Koncernen har ca 95 000 anställda världen över och omsatte ca 550 miljarder kronor under 2007. Redan 2004, investerade detta företag i ReadSofts lösningar för att effektivisera sina fakturahanterings-processer. Under de senaste åren har företaget förfinat och automatiserat sina processer på ekonomiavdelningen och därför togs nu beslutet att utöka användningen av lösningarna inom koncernens verksamheter i Europa. - Vår strategi att få in en fot i multinationella företag för att sedan rulla ut våra lösningar i hela koncernen har än en gång visat sig framgångsrik,säger Jan Andersson, VD på ReadSoft. Våra SAP-lösningar möter upp till de hårda krav som multinationella koncerner ställer på dokumenthantering i betalnings- och inköpsprocesser. Med vår internationella närvaro kan vi också erbjuda globala lösningar med lokal support. För att behålla en ledande position på dagens marknad behöver man använda den senaste teknologin. Detta är anledningen till att många multinationella företag nu väljer att automatisera sin fakturahantering. Manuell hantering av affärsdokument är mycket tids- och resurskrävande. ReadSofts lösningar gör det möjligt för kunder att använda sin personal mer effektivt, säkerställa bättre informationskvalitet och öka sin informationssäkerhet.

För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD Phone: 0708 - 37 66 00 Jonna Opitz, Informationschef Tel: 0733 - 37 86 68 E-post: jonna.opitz@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77