Pressmeddelande -

Länsförsäkringar först i Sverige med att välja ReadSofts senaste lösning för dokumenthantering

Länsförsäkringar AB investerar i produkterna CLASSIFY och INDEX från ReadSoft för att automatisera hanteringen av över 2 miljoner dokument per år. Förutom att investeringen sparar kostnader ger den också länsförsäkringsbolagen förutsättningar att tillhandahålla effektivare service åt sina kunder, dessutom underlättar den företagets framtida tillväxt. Länsförsäkringsgruppen är i själva verket 24 stycken lokala, självständiga och kundägda bolag som samverkar och tillsammans förvaltar tillgångar på närmare 140 miljarder kronor, med sammanlagt drygt 3,1 miljoner kunder och 5 500 medarbetare. Länsförsäkringsgruppen har redan idag Sveriges mest nöjda kunder inom både bank och försäkring. Investeringen som Länsförsäkringar AB nu gör i att automatisera dokumenthanteringen är ett led i ambitionen att ge länsförsäkringsbolagens kunder ännu bättre servicegrad. - Målet med den här investeringen är att både förbättra produktiviteten och förenkla hanteringen av våra dokument, säger Ingvar Karlstrand, avdelningschef för Dokumentteknik på Länsförsäkringar AB. Genom att vi nu kan erbjuda samtliga länsförsäkringsbolag ett centralt kompetenscenter kan vi också minska deras kostnader vilket vi tror och hoppas leder till att fler ansluter sig till den här lösningen. Länsförsäkringar AB använder sedan tidigare ReadSofts lösningar för både faktura- och formulärhantering. På grundval av de positiva erfarenheterna från dessa lösningar har de under det senaste året också utvärderat möjligheten att effektivisera dokumentprocessen för liv- och skadeförsäkringshandlingar. CLASSIFY och INDEX möjliggör automatisk datafångst, klassificering och indexering av inkommande dokument. Informationen skickas sedan vidare till ett elektroniskt arbetsflöde och/eller arkivering. Även inkommande post, fax och e-post, samt företagets interna system kommer att hanteras av ReadSofts lösning. ReadSoft, tillsammans med sin partner Dokumentkompetens AB, startar implementeringen omedelbart och räknar med att lösningen är i drift före semestern. - Vi är väldigt glada över att Länsförsäkringar AB har tagit det strategiska beslutet att investera i vår senaste lösning för dokumenthantering, säger ReadSofts VD Jan Andersson. Vår lösning ger dem möjlighet att förbättra automatiseringen av viktiga dokument, vilket kommer att resultera i enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv hantering genom hela företaget, en uppenbar konkurrensfördel på såväl bank- som försäkringsmarkanden. För mer information kontakta; ReadSoft AB Jan Andersson, VD Phone: 0708 - 37 66 00 Jonna Opitz, Informationschef Tel: 0733 - 37 86 68 E-post: jonna.opitz@readsoft.com Om ReadSoft ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77