Pressmeddelande -

ReadSoft håller kapitalmarknadsdag

ReadSoft har bjudit in ett antal analytiker, investerare och press till dagens kapitalmarknadsdag. VD och koncernchef Per Åkerberg och andra seniora chefer kommer att presentera bolagets strategier, produkter och marknad.

Dagens presentationer kommer att redovisa bolagets produktutbud och strategier. ReadSofts primära fokus på att förbättra sina marginaler kvarstår i kombination med god tillväxt. ReadSoft har som mål att bolagets ledande position i branschen ska, som tidigare kommunicerats, stärkas genom fortsatt fokus på att utveckla innovativa och världsledande produkter för automatisk dokumenthantering.

Utöver redogörelserna av ReadSofts strategier, trender i branschen och produkter, kommer en live demo hållas om ReadSofts molnerbjudande ReadSoft Online, samt en presentation av en av våra större kunder att genomföras. 

ReadSoft kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2012 klockan 08.00 (CET).

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • kapitalmarknadsdag
  • automatisk dokumenthantering
  • dokumentprocesser

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77