Pressmeddelande -

ReadSoft i prestigefyllt folkräkningsprojekt i Sydamerika

Programvaruföretaget ReadSoft har levererat det system som räknat och sammanställt information kring Perus ca 30 miljoner invånare. Projektet genomfördes av Perus statistikdepartement (INEI) medan upphandlingen av projektet gjorts av Förenta Nationerna (FN). Efter att ha beaktat såväl de tekniska som ekonomiska aspekterna av olika lösningar valdes programvaran från ReadSoft. Under de senaste åren har skanningsteknik introducerats i ett flertal folkräkningsprojekt världen över. Därför utvärderade FN under 2005 tre olika datafångstlösningar för att hantera de 7,5 miljoner folkräkningsformulären i Peru. Vinnaren blev ReadSoft DOCUMENTS for Forms som har lång och dokumenterat god erfarenhet av att hantera liknande projekt över hela världen. - Vi har under åren levererat en mängd system för automatisk datafångst av stora mängder information och statistik. Att vi vunnit detta prestigeprojekt i hård konkurrens stärker vår position som ledande leverantör av den här sortens programvaror, säger Jan Andersson, VD på ReadSoft. Statistikmyndigheten i Peru genomförde insamlandet av uppgifter rörande ca 30 miljoner invånare. Efter att de 7,5 miljoner frågeformulären samlats in läste programvaran från ReadSofts in och sammanställde informationen blixtsnabbt – 50 dagar mot beräknade 100. Den snabba hanteringen har inneburit att INEI snabbt och korrekt kan utvärdera materialet. Vid det senaste censusprojektet i landet, 1993, var resultaten klara 14 månader efter genomfört projekt. Med hjälp av ReadSofts programvara är resultaten klara på endast sex månader! Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Forms? Programvaran läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med manuell hantering. För mer information kontakta ReadSoft AB Jan Andersson, VD Tel: 0708 -37 66 00 eller Jonna Opitz, Informationschef Tel: 0733-37 86 68 E-post: jonna.opitz@readsoft.com Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77