Pressmeddelande -

ReadSoft levererar ekonomifunktion i världsklass till global energimarknadsleverantör genom avtal värt 4,2 MSEK

ReadSoft, en ledande global leverantör av lösningar för automatisk dokumenthantering, har samarbetat med en global systemintegratör för att leverera en ekonomifunktion i världsklass till en internationell energimarknadsaktör. ReadSoft ansvarar för att, genom automatisering av dokumenthanteringen, öka effektiviteten inom ekonomifunktionen för företagets ”Supplies & Sources”-grupp. Avtalet är värt 4,2 MSEK och tecknades i Storbritannien under andra kvartalet 2011.

Som en ledande aktör på den globala energimarknaden, med en dynamisk växande verksamhet i mer än 25 länder på fem kontinenter, insåg kundens ”Supplies & Sources”-grupp behovet av en modern, integrerad ekonomilösning.

ReadSoft tillhandahåller en heltäckande affärsprocesslösning som sömlöst kan integreras med SAP, där ReadSofts SAP-certifierade programvara fungerar som navet för kontroll av all fakturahantering, oberoende av dokumentformat. Lösningen omfattar automatisk datafångst och överföring av fakturainformation, elektroniskt arbetsflöde, ögonblicklig rapportering, tillgång till fakturor online, osv. Ett stort antal andra ekonomirelaterade processer hanteras också av ReadSofts PROCESS DIRECTOR.

ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering kommer att hantera hundratusentals fakturor om året vid tre servicecenters (Shared Service Centers) baserade i Europa, Nordamerika, samt i Asien och Stillahavsområdet. Genom att öka automatiseringsgraden inom inköpsprocessen, kan ReadSoft hjälpa den här kunden att uppnå mer avancerade och effektiva affärsprocesser, med en hög andel av ”hantering utan mänsklig inblandning”, vilket genererar ett väldigt högt effektivitetsvärde för ekonomifunktionen. ReadSoft kommer att avlägsna onödig hantering och inknappning av data, och förbättra effektiviteten inom ekonomiavdelningen genom automatisering av enformiga arbetsuppgifter, samt underlätta efterlevandet av lagar och regler i processerna oavsett var i världen kunden gör affärer.

-ReadSoft har än en gång befäst sin position som den ledande leverantören av lösningar för automatisk hantering av dokumentdrivna ekonomiprocesser för företag med global närvaro, säger Jan Andersson, ReadSofts VD och koncernchef. Det är väldigt uppmuntrande att få introducera en ny kund i våra världsledande lösningar och expertis. Med överföringar av så högt värde, demonstrerar detta återigen vilken tilltro internationella organisationer sätter till ReadSofts lösningar , avslutar Jan Andersson.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-12 kl 16:30.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00

Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft
  • leverantör
  • automatisk dokumenthantering
  • systemintegratör
  • global

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77