Pressmeddelande -

ReadSoft skriver globalt partneravtal med HP

ReadSoft har skrivit ett globalt partneravtal med HP. ReadSofts lösningar kommer att säljas av HP som en del i deras Multi Function Products (MFP) affärslösningar för automatisering av fakturahantering. Samarbetet fokuserar initialt på SAP segmentet i USA, England, Frankrike, Benelux, Tyskland och Spanien.

I linje med Readsofts strategi att öka försäljningen via partners har nu ett avtal slutits med ett av världens största IT-bolag. Samarbetet innebär att ReadSofts fakturahanteringslösningar inuti SAP kommer att säljas av HP. Initialt fokuserar samarbetet på utvalda marknader i Europa och USA.

- HP är världens största teknikbolag och detta samarbete är verkligen en milstolpe för oss, säger Jan Andersson, VD på ReadSoft och fortsätter: Till att börja med kommer HP att sälja vår programvara inom SAP-segmentet på några utvalda marknader, men vår ambition är att utveckla samarbetet till att inkludera samtliga ReadSofts lösningar globalt.

Så här långt har ReadSoft hållit produkt- och säljutbildningar för utvalda delar av HPs säljkår i Europa, USA, Asien, Australien och Japan. Lokala utbildningar och försäljningskampanjer ligger nu i startgropen.

ReadSofts lösning läser automatiskt in information på fakturan, förstår denna, matchar mot inköpsorder och leveranssedel samt hanterar informationen - allt i det befintliga SAP-systemet. Sedan skickas fakturorna i ett elektronisk flöde för kontroll, verifiering, godkännande och betalning.

Genom att använda ReadSofts lösningar ökar såväl kontroll som spårbarhet vilket ger avsevärt förbättrade möjligheter att snabbt agera på frågor om fakturor och därmed höja servicenivån gentemot leverantörer. Investeringen ger snabb återbetalning för kunderna genom både lägre kostnader och högre datakvalitet i hanteringen av fakturor.


För mer information kontakta:
ReadSoft AB
Jan Andersson, VD
Phone: 0708 - 37 66 00
Jonna Opitz, Informationschef
Tel: 0733 - 37 86 68
E-post: jonna.opitz@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77