Pressmeddelande -

ReadSoft tecknar avtal värt 2,8 MSEK med nordamerikanskt företag inom flygindustrin

Ett av världens största privata företag för produkter och tjänster inom flygindustrin har valt automatisk fakturahantering från ReadSoft. Avtalet är värt 2,8 MSEK och tecknades under andra kvartalet 2011.

Kunden med bas i Nordamerika är en världsledande aktör vad gäller tillverkning och utveckling inom flygindustrin. ReadSoft valdes på grund av dess gedigna erfarenhet och för att ReadSofts lösning kunde matcha kundens behov av finansiell processautomation av idag samt på lång sikt.

Enligt oberoende analytiker är potentialen för kostnadsbesparingar vid automatisering av fakturahantering väldigt stor och kan spara mångmiljonbelopp per år för ett stort företag. Manuell hantering av fakturor är ofta dyrt, besvärligt och tidskrävande. Med ReadSofts lösning hanteras dessa processer automatiskt, med minimal mänsklig inblandning. Data från fakturorna inhämtas från en eller flera platser och tolkas automatiskt oavsett pappers eller elektroniskt format, för att sedan matchas mot eventuella inköpsorders, distribueras vidare, och skickas för attest via ett elektroniskt arbetsflöde.

-Vi ser fram emot att få arbeta med detta teknikinriktade företag på ett sätt som hjälper dem att uppnå sina affärsmål, säger Jan Andersson, ReadSofts VD och koncernchef.
-Jag är övertygad om att vårt team i Nordamerika kommer att se till att leverera ytterligare ett framgångsrikt projekt för automatiskt fakturahantering på denna viktiga marknad för ReadSoft, avslutar Jan Andersson.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-08 kl 15:30.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00

Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft
  • flygindustrin
  • nordamerikanskt
  • kostnadsbesparingar
  • fakturor
  • elektroniskt arbetsflöde

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77