Pressmeddelande -

ReadSoft tecknar fakturahanteringsavtal värt 2,0 MSEK med ledande fondförvaltare

Ett ledande globalt fondbolag som förvaltar fonder till ett värde av flera miljarder kronor har valt att automatisera sin fakturahantering med hjälp av ReadSoft. Fakturahanteringsavtalet är värt 2,0 MSEK och tecknades under andra kvartalet 2011.

Kunden, med bas i Nordamerika, erbjuder institutioner och enskilda investerare kompletterande kapitalförvaltningstjänster, inklusive strategier för tillväxt och riskhantering. Företagets beslut att vända sig till ReadSoft för att automatisera sin fakturahantering, underbyggdes av ReadSofts mycket goda rykte i branschen och uppvisandet av en marknadsledande lösning.

Manuell hantering av fakturor är ofta dyr, besvärlig och tidskrävande. Med ReadSofts lösning hanteras dessa processer automatiskt, med minimal personalanvändning. Data från fakturorna inhämtas från en eller flera platser och tolkas automatiskt oavsett pappers eller elektroniskt format, för att därefter matchas mot eventuell inköpsorder, distribueras vidare, och skickas därefter för attest via ett automatiskt arbetsflöde. Enligt oberoende analytiker kan automatiserad fakturahantering spara miljontals kronor åt ett större företag.

-Vi är väldigt nöjda med att kunna hjälpa detta ledande fondbolag att förbättra sin effektivitet och spara in på kostnaderna för deras fakturahantering, säger Jan Andersson, ReadSofts VD och koncernchef.
-Vi har bevisat våra lösningars effektivitet för tusentals kunder och jag är övertygad om framgången för detta projekt samt att det kommer att hjälpa kunden att uppnå sina övergripande affärsmål, avslutar Jan Andersson.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-07 kl 12:30.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft
  • fondförvaltare
  • fakturahanteringsavtal
  • nordamerika
  • riskhantering

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77