Pressmeddelande -

ReadSoft tecknar fakturahanteringsavtal värt 5,4 MSEK med australiensisk delstatsregering

ReadSoft fortsätter att arbeta med att förbättra dokumenthanteringsprocesserna vid den australiensiska delstaten New South Wales servicecenters. Avtalet är värt 5,4 MSEK och omfattar initialt hanteringen av hundratusentals fakturor årligen. Avtalet undertecknades under andra kvartalet 2011.

ReadSofts SAP-certifierade fakturahanteringslösning valdes för att automatisera dokumenthanteringen och förbättra kravprocesserna hos ytterligare en australiensisk servicecenterleverantör (shared services) i delstaten New South Wales (NSW). Denna servicecenteravdelning är en del av en stor statlig myndighet och erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive personal- och löneadministration, upphandling och fakturahantering.

Rationaliseringen inom den australienska regeringssektorn driver servicebyråer och -avdelningar att skaffa system och processer som förhöjer servicenivån och förbättrar produktiviteten när det gäller leverans av effektiva affärstjänster till sina kunder.

Kunden ifråga letade efter sätt att förbättra – och automatisera – effektiviteten kring sin fakturahantering i det befintliga SAP-systemet, och behövde en flexibel och tekniskt avancerad lösning.

ReadSofts lösning matchar och stödjer delstaten New South Wales nuvarande och framtida planer gällande automatisering av dokumentdrivna processer. Delstatsregeringen vill ha en leverantör som tillhandahåller sömlös SAP-integration, beprövade rutiner och framgångsrika referensinstallationer, både globalt och lokalt, och som har bevisad erfarenhet inom regeringssektorn. ReadSoft levde upp till de kraven med råge och har möjlighet att växa och addera processer för att möta den ständigt skiftande och utmanande miljön den offentliga sektorn står inför, med krympande budgetar och ständiga krav på att klara mer med mindre medel.

ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering effektiviserar hanteringen av fakturor från ankomst till betalning, inklusive datafångst, matchning och elektroniskt arbetsflöde för attestering. Lösningen innehåller även avancerade rapportfunktioner, som ger direkt överblick av fakturahanteringsprocesserna.

-Återigen har ReadSoft visat sig vara den ledande lösningsleverantören när det gäller automatisering av dokumentdrivna processer inom den regeringsbundna Shared Services-sektorn i Oceanien, säger Jan Andersson, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Det är väldigt givande att se att kunder använder våra världsledande lösningar och vår expertkunskap för att ta sina tjänster och processer till en högre nivå.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-04 kl 09:00.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB                                                                                                        
Jan Andersson, VD och koncernchef
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail:
johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • dokumenthanteringsprocesserna
  • readsoft
  • australiensk
  • new south wales
  • delstat

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77